Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Överföring av skattskyldighet från innehavare till ägare

Om såväl ägare som innehavare till fordonet finns antecknade i trafik- och transportregistret, är det innehavaren som är skattskyldig. Som ägare till fordonet kan du ansöka om att bli skattskyldig för fordonsskatten.

Använd den elektroniska blanketten om

  • Du vill överföra skattskyldigheten för ett fordon som du äger från innehavaren till dig själv.
  • Du vill avsluta avtalet om överföring av skattskyldighet.

Förutsättningar

  • Sökanden ska vara fordonets ägare
  • Överföringen kan endast göras från den första innehavaren av fordonet till den första ägaren.

Att beakta

  • Du kan inte använda denna blankett för att ändra fordonets registeruppgifter, t.ex. byta ägare.
  • Överföringen träder i kraft för respektive fordon när skatteperioden byts, förutsatt att anmälan om överföring eller en ändring av denna har godkänts.
  • Mottagaren av skattskyldighet ansvarar för skatten enligt de grunder som gäller den ursprunglige skattskyldige.
  • Om överföringen av skattskyldigheten gjorts för att undvika betalning av skatt kan skatten debiteras som om ändringen inte hade gjorts.
  • Företag som försatts i konkurs, för vilka saneringsförfarande inletts eller som försatts i likvidation kan inte sköta ärenden i tjänsten Mina ärenden.

 

Gör så här:

Logga in i e-tjänsten.