Valikko

Maanrakennus- tai muun vastaavan projektin suunnitteluvaiheessa tulee selvittää kohteeseen mahdollisesti sijoitettujen maanalaisten kaapelien ja putkien sijainti. Huolellisen suunnittelun avulla voidaan vähentää kaivutyössä tapahtuvia vahinkoja. Suunnitteluvaiheessa todettujen kaapeleiden tai putkien sijainti voi vaikuttaa myös lopullisen suunnitelman toteutukseen. Ennen maanrakennustyöhön ryhtymistä on kaivajan selvitettävä kaivualueelle mahdollisesti sijoitettujen maanalaisten kaapelien ja putkien sijainti (laki sähköisen viestinnän palveluista, 241 § ja sähkömarkkinalaki, 110 §).

Sijaintiselvityspalvelu on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin toteuttama verkkopalvelu, johon verkkotoimijat ovat yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain (276/2016) nojalla velvoitettuja toimittamaan verkkojensa aktiivisten osien ja fyysisen infrastruktuurin sijaintitiedot (verkkotiedot) ja josta niitä tarvitseva voi niitä kysyä, eli tehdä sijaintiselvityksen.

Palvelun tarkoituksena on pyrkiä estämään maanrakennustyön yhteydessä syntyviä maanalaisen infrastruktuurin vaurioita sekä helpottaa ja sujuvoittaa maanrakentajien maanalaisen infrastruktuurin sijainninselvitystyötä.

Palvelua voivat käyttää kaikki yksityishenkilöt ja organisaatiot, jotka tunnistautuvat vahvasti Suomi.fi -palvelun avulla ja rekisteröityvät palvelun käyttäjäksi.