Valikko

Tietoa pelastusliiveistä

Kelluntapukine 50N

Kelluntapukine sopii käytettäväksi, kun käyttäjällä on hyvä uimataito ja hän liikkuu rannan läheisyydessä tai hän on muun avun lähellä. Nämä liivit ovat usein kompakteja ja mukavia päällä, mutta ne eivät tarjoa riittävää kelluttavuutta kovassa aallokossa ja ne eivät kykene kääntämään tai kannattelemaan vedessä uupunutta henkilöä turvallisessa kellunta asennossa, vaan henkilön on oltava itse koko ajan toimintakykyinen pysyäkseen pinnalla. Tästä syystä kelluntapukineita hankittaessa tulisi harkita tarkkaan riittävätkö ne oikeasti omaan käyttötarkoitukseen. Niitä ei pitäisi hankkia lapsille, ellei niitä ole tarkoitus käyttää vain ja ainoastaan tilanteissa, joissa on aina läsnä valvova aikuinen. Kelluntapukineisiin kuuluvat muun muassa erilaiset melonta- ja veneilyliivit sekä kelluntatakit ja -haalarit.

Pelastusliivit 100N

Nämä liivit on tarkoitettu käytettäväksi suojaisilla vesillä, missä apua joutuu ehkä odottamaan. Liivi kääntää henkilön itsestään oikein päin 10 sekunnissa ja kannattelee ihmistä turvallisessa kellunta asennossa, mutta tämä liivi ei sovellu käytettäväksi kovissa olosuhteissa. Harkinnan mukaan nämä soveltuvat käytettäväksi lasten liiveinä suojaisilla vesillä, sillä nämä ovat hieman kompaktimpia ja mukavampia käyttää, kuin ylemmän kategorian 150N liivit.

Pelastusliivit 150N

Nämä liivit on suunniteltu avomeri käyttöön ja tämän kategorian liivit ovat vaatimuksena myös kauppamerenkulun aluksilla. Lisäksi ns. ”paukku liivit” kuuluvat yleensä tähän ryhmään. Nämä liivit kykenevät kääntämään ja kelluttamaan vedessä uupuneen henkilön turvallisessa kellumisasennossa ilman, että henkilön tarvitsee tehdä uimaliikkeitä. Tämän liivin valinnassa pitää huomioida, että 150N liivikään ei välttämättä takaa riittävää kelluvuutta isokokoiselle henkilölle kovassa aallokossa, vaan tässä tilanteessa henkilön hengitystiet saattavat ajoittain painua veden alle. Lisäksi pelastuspuvun, kelluntahaalarin tai sadevaatteiden sisään jäävä ilma saattaa estää 150N liivien itseoikaisevuus toiminnon.

Pelastusliivit 275N

Tämän kategorian liivit on tarkoitettu avomerikäyttöön ja koviin olosuhteisiin. Lisäksi nämä soveltuvat käytettäväksi pelastuspukujen, kelluntapukujen ja sadevaatteiden kanssa, joiden sisään jäävä ilma voi haitata normaalien liivien itseoikaisevuus ominaisuuksia. Nämä liivit kykenevät kelluttamaan isokokoisenkin henkilön turvallisessa asennossa ja hengitystiet riittävän korkealla veden pinnasta.

Päivitetty