Valikko
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tuottama Sijaintitietopalvelu avautuu kaikille verkkotoimijoille testaamista varten 31.5. - 30.8.2024. Testaamista suositellaan kaikille verkkotoimijoille, ...
Vuonna 2025 käyttöön otettavan Traficomin Sijaintitietopalvelun tarkoituksena on parantaa nykyistä tilannetta, jossa infrastruktuuriimme liittyvää tietoa säilytetään hajautetusti, myös Suomen ulkop...

Traficom

Sijaintitietopalvelun rajapintatestaus alkaa 18.3.2024 ja jatkuu 10.4.2024 saakka. Jakso on tarkoitettu verkkotoimijoille, jotka voivat testata verkkotietojensa toimittamista Sijaintitietopalvelun ...

Traficom

Saisiko olla uusimmat jutut ja kuulumiset Traficomin Sijaintitietopalvelusta? Pysyt hyvin kärryillä, kun tilaat uutiskirjeemme.

Mikä on Sijaintitietopalvelu?

Sijaintitietopalvelu tarjoaa sähköisessä muodossa tiedot kaapeleiden, putkien ja niihin verrattavien aktiivisten verkon osien sijainneista sekä osittain fyysisestä infrastruktuurista. Palvelun kautta maanrakennustyötä suunnitteleva ja toteuttava saa yhdestä paikasta tiedot kohteessa mahdollisesti olevan verkkoinfrastruktuurin sijainnista ja muista oleellisista tiedoista sekä mahdollisesta näyttötarpeesta helposti ja tietoturvallisesti. Sijaintitietopalveluun toimitettavat verkkotiedot on määritelty Traficomin määräyksessä M71.
"kuvituskuva maarakennustyömaasta"

Verkkotietojen toimittaminen

Verkkotoimijat voivat toimittaa verkkotietonsa Sijantitietopalveluun joko sähköisen rajapinnan kautta tai palvelun piirtotyökalulla. Verkkotietojen toimittamisen tuotantotestaus avautuu toukokuussa 2024. Varsinainen tietojen toimittaminen alkaa lokakuussa 2024. Verkkotoimijoiden pitää toimittaa verkkotiedot Sijaintitietopalveluun vuoden 2024 loppuun mennessä.

Sijaintiselvityksen tekeminen

Sijaintiselvityksessä haetaan tietoa olemassa olevasta verkkoinfrasta maanrakennustyötä varten. Sijaintiselvitys antaa sähköisessä muodossa tietoa kaapeleiden, putkien ja niihin verrattavien aktiivisten verkon osien sijainneista sekä osittain fyysisestä infrastruktuurista. Sijaintiselvitysten tekijöille palvelu avautuu alkuvuodesta 2025.
Asuinalue ilmakuva