Palveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumista käyttäen.

Sijaintitietopalvelu tarjoaa sähköisessä muodossa tiedot kaapeleiden, putkien ja niihin verrattavien aktiivisten verkon osien sijainneista sekä osittain fyysisestä infrastruktuurista. Maanrakennustyötä suunnitteleva ja toteuttava saa Sijaintitietopalvelun kautta yhdestä paikasta tiedot kohteessa mahdollisesti olevan verkkoinfrastruktuurin sijainnista ja muista oleellisista tiedoista sekä mahdollisesta näyttötarpeesta helposti ja tietoturvallisesti.

Sijaintitietopalvelun tarkoituksena on mahdollistaa olemassa olevan verkkoinfrastruktuurin sijaintitietojen saatavuus keskitetystä paikasta sekä siten vähentää maarakennustöistä verkkoinfrastruktuurille aiheutuvia vikatilanteita. Palvelulla pyritään verkkojen toimintavarmuuden parantamiseen ja verkkoinfrastruktuuriin kohdistuvien vahinkojen kuten kaapelivaurioiden ennalta ehkäisemiseen.

Sijaintitietopalveluun toimitettavat verkkotiedot on määritelty Traficomin määräyksessä (Ulkoinen linkki) M71. Traficom hankkii Sijaintitietopalvelun Suomen Infratieto Oy:ltä. 

Lisätietoa sijaintitietopalvelusta

Usein kysytyt kysymykset

Oletko kaivamassa?

Varmistamalla etukäteen johtojen ja kaapeleiden sijainnin kaivualueella, vältät onnettomuudet ja vahingot sekä niistä johtuvat viivästykset ja mahdolliset korvausvelvoitteet töissäsi.

Suunnitteletko?

Varmistathan etukäteen mahdollisten johtojen ja kaapeleiden sijainnit, kun suunnittelet tulevia infran rakennuskohteita. Näin saat lisäarvoa kohteidesi kustannus- ja prosessitehokkaaseen suunnitteluun ja toteutukseen.

Verkkotoimijat

Verkkotoimijat voivat toimittaa verkkotietonsa palveluun joko sähköisten rajapintojen avulla tai palvelun piirtotyökaluilla.

Säädökset

Sijaintitietopalvelua koskevat keskeiset säädökset.

Sijaintiselvityksen tekeminen

Sijaintiselvitysten tekijöille palvelu avautuu alkuvuodesta 2024. Tee sijantiselvitys, jos suunnittelet maanrakennustyötä. Saat sähköisessä muodossa tiedot kaapeleiden, putkien ja niihin verrattavien aktiivisten verkon osien sijainneista sekä osittain fyysisestä infrastruktuurista.
Asuinalue ilmakuva

Verkkotietojen toimittaminen

Verkkotoimijat voivat toimittaa verkkotietonsa Sijantitietopalveluun joko sähköisten rajapintojen tai palvelun piirtotyökaluilla