Valikko

Verkkotietojen toimittamisen testaus

Sijaintitietopalvelu on Traficomin parhaillaan kehittämä verkkopalvelu, johon verkkotoimijat toimittavat verkkojensa aktiivisten osien sijaintitiedot (verkkotiedot) ja josta niitä tarvitseva voi kysyä, onko tietyllä maantieteellisellä alueella maanalaista infrastruktuuria. Verkkotoimijat voivat testata Sijaintitietopalvelua 12.6.2023 alkaen.

Testauksen tausta

Sijaintitietopalvelu on Traficomin parhaillaan kehittämä verkkopalvelu, johon verkkotoimijat toimittavat verkkojensa aktiivisten osien sijaintitiedot (verkkotiedot) ja josta niitä tarvitseva voi kysyä, onko tietyllä maantieteellisellä alueella maanalaista infrastruktuuria.

Sijaintitietopalvelun kehittäminen on siinä vaiheessa, että 12.6.2023 Traficom avaa verkkotoimijoille mahdollisuuden verkkotietojen toimittamisen testaamiseen jo ennen palvelun tuotantokäytön aloittamista. Testaamiseen osallistuminen on verkkotietojen toimittajille vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa, koska:

 1. verkkotoimija voi varmistaa jo ennen Sijaintitietopalvelun tuotantokäyttöä sujuvan verkkotietojen toimittamisen,
 2. testistä saatu palaute auttaa Traficomia kehittämään Sijaintitietopalvelua entistä paremmin verkkotoimijoita ja muita käyttäjiä palvelevaksi.

Palvelun ollessa tuotantokäytössä, kaikki yhteisrakentamislain (276/2016) soveltamisalaan kuuluvat verkkotoimijat, eli viestintä-, sähkö-, kaasu-, kaukolämpö, kaukojäähdytys-, jätevesiviemäri-, hulevesiviemäri- ja liikenneverkot, ovat velvollisia toimittamaan verkkotietojaan Sijaintitietopalveluun.

Traficom ilmoittaa testausmahdollisuuden päättymisestä erikseen testaukseen osallistuville ja Sijaintitietopalvelun verkkosivuilla.

Testauksessa käytettäväksi sallitut verkkotiedot (testiverkkotiedot)

Testaus on sallittua vain kuvitteellisilla tai riittävästi oikeista verkkotiedoista muun muassa sijainnin osalta muutetuilla testiverkkotiedoilla. Tietojen muuttamisessa tule huomioida, että esim. ei ainoastaan siirretä aineistoa vaan vaikeutetaan palauttamista esim. satunnaisuudella ja/tai kääntämisellä. Myös sijaintiselvityksen tekijöille näkyvät tunnisteet on hyvä satunnaistaa. Rakenteeltaan testiverkkotietojen tulee kuitenkin olla rajapintakuvauksen (Ulkoinen linkki) mukaisia. Testaajayritys vastaa siitä, ettei se käytä testiverkkotietojen toimittamisen testauksessa oikeita verkkotietoja.  Testiverkkotietojen tule olla kooltaan alle 1 GB pakkaamattomana ja toimitusalueita ei käytetä.

Testiverkkotiedot hävitetään testausympäristöstä testin päätyttyä.

Testaukseen mukaan pääseminen

Verkkotoimija pääsee testaukseen mukaan rekisteröimällä organisaationsa Sijaintitietopalvelun käyttäjäksi osoitteessa https://verkkotoimija.sijaintitietopalvelu.fi (Ulkoinen linkki).

Ennen rekisteröintiä, rekisteröinnin tekijän tulee olla saanut Suomi.fi-valtuus ”Verkkotoimijan ja maanalaisen verkkoinfrastruktuurin näyttöpalvelun tarjoajan tietojen hallinnointi" Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-valtuudet -palvelusta (Ulkoinen linkki). Testaus edellyttää myös Sijaintitietopalvelun käyttöehtojen hyväksymistä.

Testattavat asiat

Kesäkuussa 2023 alkava testausjakso on ensijaisesti tarkoitettu verkkotietojen rajapinnan kautta toimittamisen testaamiseen. Piirtotyökalu on myös testattavissa, mutta piirtotyökalun testaamisessa on huomioitava, että piirtotyökalu on tarkoitettu pienehköjen verkkojen toimittamiseen.

Alla on esimerkinomainen työnkulku rajapinnan kautta tapahtuvalle testiverkkotietojen toimittamiselle.

 1. Testaajayrityksen testaaja hakee/saa Suomi.fi-valtuuden "Verkkotoimijan ja maanalaisen verkkoinfrastruktuurin näyttöpalvelun tarjoajan tietojen hallinnointi" Digi- ja väestötietovirasto DVV:n Suomi.fi-palvelusta. Ainoastaan testausta varten annettavat valtuudet on suositeltavaa antaa määräaikaisina, jotta ylimääräisiä valtuutuksia ei jää tuotantoaikaiseen käyttöön.
 2. Testaajayrityksen testaaja kirjautuu Sijaintietopalveluun Suomi.fi tunnistautumisella (valitsee edustavansa valtuuden antanutta testaajayritystä) ja valitsee tarvittaessa aliorganisaation jota edustaa.
 3. Testaajayrityksen testaaja rekisteröi testaajayrityksen verkkotoimijaksi vähintään yhdelle verkkotyypille (esim. viestintäverkko).
 4. Sijaintitietopalvelun asiakasneuvonta hyväksyy testaajayrityksen rekisteröinnin. Suomen Infratieto Oy ja/tai sen alihankkija Cinia Oy hoitaa asiakasneuvontaa.
 5. Testaajayritys saa herätteen rekisteröinnin käsittelystä testaajayrityksen testaajan rekisteröinnin yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen.
 6. Testaajayritys tekee tarvittavat asetukset testiverkkotietojen toimitukseen rajapinnan kautta eli hakee API-avaimen ja asettaa IP-rajauksen. Suositellaan, että testaajayritys ei käytä verkkotiedon automaattisen hyväksynnän asetusta.
 7. Testaajayritys tekee testiverkkotiedon lähetyksen verkkotietojärjestelmästään, mistä muodostuu uusi luonnos odottamaan hyväksyntää.
 8. Testaajayritys tarkistaa toimituksen mahdolliset virheet joko rajapinnan tai käyttöliittymän kautta.
 9. Testaajayritys tekee testiverkkotietojen julkaisun joko rajapinnan tai käyttöliittymän kautta.
 10. Testaajayritys toteaa testiverkkotietojen julkaisun ja tarkastelee toimittamaansa aineistoa tekemällä tarkastelupyynnön käyttöliittymästä.

Testauksen aikainen tuki

testauksentuki@sijaintitietopalvelu.fi . Kyseinen osoite on käytössä vain testauksen ajan ja palvelee vain testaukseen liittyvissä asioissa.

Yleiset Sijaintitietopalveluun ja määräykseen M71 liittyvät kysymykset ja palautteet tulee lähettää osoitteeseen sijaintitietopalvelu@traficom.fi .

Tiettyä vasteaikaa testauksen aikaisen palvelun tuen antamiselle ei taata. Tukipyyntöihin vastataan parhaan kyvyn mukaan.

 

Päivitetty