Meny

Information om räddningsväst

Flytväst 50N

En flytväst kan användas om användaren har god simförmåga och rör sig nära stranden eller nära annan hjälp. De här västarna är ofta kompakta och bekväma, men de erbjuder inte tillräcklig bärförmåga i stora vågor och kan inte vända eller bära en utmattad person i en säker position, utan personen måste hela tiden själv ha funktionsförmåga för att hålla sig ovan ytan. Därför bör man noga överväga om en flytväst faktiskt är lämplig för det avsedda användningsändamålet. De bör inte skaffas för barn, om tanken inte är att de endast och bara används i sådana situationer där en övervakande vuxen alltid finns på plats. Till flytvästarna hör även olika paddlings- och båtvästar samt flytjackor och -overaller.

Räddningsväst 100N

Västen är avsedd för skyddade vatten där man kanske kan tvingas vänta på hjälpen. Västen vänder personen på rygg inom tio sekunder och bär personen i en säker flytposition, men västen är inte lämplig för tuffa förhållanden. Dessa kan vara lämpliga som västar för barn på skyddade vatten, eftersom de är lite mer kompakta och bekväma att använda än västar i den högre kategorin 150N.

Räddningsväst 150N

Den här västen är avsedd att användas på öppet hav och västar i den här kategorin är även ett krav på fartyg inom handelssjöfarten. Dessutom tillhör automatiskt uppblåsbara västar ofta den här kategorin. De här västarna kan vända och bära en utmattad person i vattnet i en säker flytposition utan att personen behöver göra simrörelser. Om du väljer den här västen bör du tänka på att inte ens en 150N-väst erbjuder bärförmåga för en stor person i stora vågor, utan då kan personens andningsvägar tidvis hamna under vattenytan. Luft som kommer in i räddningsdräkten, flytoverallen eller regnkläderna kan även förhindra 150N-västarnas förmåga att rätta till positionen.

Räddningsväst 275N

Västarna i den här kategorin är avsedda för öppet hav och tuffa förhållanden. Dessutom kan de användas tillsammans med räddningskläder, flytkläder och regnkläder som kan stänga in luft som eventuellt kan förhindra normala västar från att rätta till positionen. De här västarna kan bära även stora personer i säker ställning och hålla andningsvägarna tillräckligt högt ovanför vattenytan.

Uppdaterad