Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Nya vägtrafiklagen träder i kraft 1.6.2020

Vägtrafiklagen2020
Autojonoja kuvattuna ilmasta

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Finland till det ledande landet med 5G Momentum

5G
Syftet med 5G Momentum är att Finland ska bli det ledande landet i 5G-teknologin.

Farleds- och sjökortsreformen N2000

N2000 laiva 2
Sjökortsprodukter och farleders djupuppgifter som är bundna till höjdsystemet N2000 ska enligt planerna tas i bruk successivt från och med slutet av 2020. Reformen inleds i Bottenviken och beräknas uppnå full täckning av havsområdet under 2026.
Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation. Uppföljningen publiceras på Traficom.fi varje vecka, i regel på måndagar.
Antalet första registreringar av personbilar i januari–juni 2020 sjönk med 21,4 procent jämfört med året innan. Det gjordes färre första registreringar än nå-gonsin tidigare på 2000-talet. Det regi...
Under årets första hälft ökade antalet första registreringar av båtar tydligt. Under perioden januari–juni gjordes 3 564 registreringar av nya farkoster, vilket var 25 % mer än året innan. Största ...
Transport- och kommunikationsverket Traficom svarar på förändrade behov av digitaliserat samhälle genom att bevilja det första tillståndet någonsin för lokala mobilnät. Dessa radionät för en begrän...