Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Cybersäkerhetsmärket hjälper konsumenter att köpa säkra produkter.

Tietoturvamerkki

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Finland till det ledande landet med 5G Momentum

5G
Syftet med 5G Momentum är att Finland ska bli det ledande landet i 5G-teknologin.

Appen Autoilija

Autoilija-sovellus
Autoilija är en app som kan laddas ner till smarttelefoner och som innehåller ett digitalt körkort och olika fordonstjänster. Applikationen är i testanvändning.
Världsradiokonferensen 2019 (WRC-19, World Radiocommunication Conference) avslutades den 22 november 2019 med bra resultat för Finland. Transport- och kommunikationsverket Traficom har utarbetat en...
Syftet med regelverken om fartygs barlastvatten är att förhindra spridningen av skadliga främmande arter via barlastvattnet. Den nu aktuella studien genomfördes för att ge svar på vilka metoder och...
Hur ser det finländska trafiksystemet ut som helhet? Transport- och kommunikationsverket Traficom har på riksnivå sammanställt trafiksystemets nuläge och förändringar i verksamhetsmiljön. Rapporten...

Uppföljning av författningar vecka 48

Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation. Uppföljningen publiceras på Traficom.fi varje vecka, i regel på måndagar.