Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Använd vinterdäck på din bil om vädret eller väglaget förutsätter det

Läs mer om de nya reglerna

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Transport- och kommunikationsverket Traficom inleder samarbetsförhandlingar som gäller så gott som hela personalen den 2 december 2020. Syftet är att balansera ämbetsverkets ekonomiska situation, t...
Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation.
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av trafikplikt för fartygstrafik mellan Helsingfors och Tallinn. Beslutet minskar coronasituationens negativa effekter på...
Digitala tjänsters roll i samhället har ökat kraftigt till följd av coronaepidemin, vilket för sin del har ökat efterfrågan på fi-domännamn avsevärt sedan mars 2020. Antalet registrerade fi-domänna...

Nya vägtrafiklagen

Nya vägtrafiklagen trädde i kraf 1.6.2020. För att vägtrafiken ska fungera och vara säker är det viktigt att vi kan lita på att alla trafikanter följer trafikreglerna.
Autojonoja kuvattuna ilmasta

Finland till det ledande landet med 5G Momentum

5G
Syftet med 5G Momentum är att Finland ska bli det ledande landet i 5G-teknologin.