Meny

Hur många smarttelefoner har du i din skrivbordslåda? Följer din gamla telefon som har en trasig skärm med dig alltid när du flyttar? Kanske vet du inte vad du ska göra med gamla telefoner och surfplattor? Rentav 95 procent av finländarna anser att återvinning av begagnade elektronikprodukter är en ekologisk gärning. Det är dock endast en liten andel av finländarna som sist och slutligen återvinner sina elektronikprodukter. Enligt en undersökning som gjorts på uppdrag av GTK, VTT, SYKE och Sitra har ett europeiskt hushåll i genomsnitt 72 el- och elektronikprodukter av vilka 11 är trasiga eller som annars inte används.

Vad göra med gamla elektronikprodukter?

Visste du att oanvända eller trasiga el- och elektronikprodukter inte får slängas i blandat avfall. I stället kan du överlåta eller sälja din gamla och fungerande enhet vidare till exempel på webben; din smarta enhet, även om lite trasig, kan du sälja i samband med butikers utbyteskampanjer. Du kan också lämna alla enheter avgiftsfritt till återvinning hos vilken återvinningsplats för elektronikskrot som helst. Då kan materialen återanvändas.

Innan du återvinner din enhet, lönar det sig att spara dina minnen och återställa fabriksinställningarna så att dina uppgifter inte ska hamna i följande användares händer eller för att de annars inte ska äventyras.

Köp elektronik smart

Största delen av den miljöbelastning som elektronikprodukterna orsakar sker redan vid produktplanering. Vid val av en ny enhet tar en fiffig användare reda på om det finns modeller i vilka man använt återvunna material, vilka är möjligheterna att fixa apparaterna och hur länge tillverkarens programstöd gäller. En enhet med lång livslängd är nämligen en miljögärning.

Digitalisering är nödvändigt och det är inte enkelt att leva utan elektronik i dagens samhälle. Avvärjandet av klimatförändringen är dock också livsviktigt för samhället. Det skulle vara möjligt att bryta denna självmatande cirkel så att vi minskar vår konsumtion, stöder reparationstjänster, förbättrar insamlings- och återvinningssystemet och beaktar enhetens miljökonsekvenser redan vid planeringsskedet. Bli en del av en grönare digitalisering!

Uppdaterad