Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Skrota din gamla bil – köp en ny utsläppssnål bil, en elcykel eller en kollektivtrafikbiljett istället

Läs mer om skrotningspremie

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Transport- och kommunikationsverket Traficom har den 22 januari 2021 fattat beslut om att fortsätta den allmänna trafikplikten med Eckerö Line för fartygstrafik mellan Finland och Estland, efter at...
Transport- och kommunikationsverket har i dag öppnat registret över drönaroperatörer. Operatörerna kan nu registrera sig och samtidigt anmäla sig till ett teoriprov på webben. De nya gemensamma eur...
Transport- och kommunikationsverket anser att bestämmelserna i den gällande lagen om skrotningspremie möjliggör endast en skrotningspremie per en personbil, elcykel eller kollektivtrafiktjänst, om ...
Myndigheternas hälsosäkerhetsåtgärder har ökat avsevärt på flygplatserna i Finland. Institutet för hälsa och välfärd THL bedömer i sitt utlåtande att det inte längre är nödvändigt att avbryta passa...

Nya vägtrafiklagen

Nya vägtrafiklagen trädde i kraf 1.6.2020. För att vägtrafiken ska fungera och vara säker är det viktigt att vi kan lita på att alla trafikanter följer trafikreglerna.
Autojonoja kuvattuna ilmasta

Finland till det ledande landet med 5G Momentum

5G
Syftet med 5G Momentum är att Finland ska bli det ledande landet i 5G-teknologin.