Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficom strävar efter att garantera sin webbplats tillgänglighet i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Traficom.fi.

Situationen beträffande webbplatsens tillgänglighet

Denna webbplats uppfyller kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 (Extern länk) till vissa delar. Däremot uppfyller webbplatsen de kritiska kraven på nivåerna A och AA enligt WCAG-kriterierna. Krav som inte iakttagits och tillämpliga undantag från kraven nämns nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Innehållet som nämns nedan är inte tillgängligt av följande anledningar:

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 (Extern länk) har inte iakttagits

Följande innehåll och/eller funktioner uppfyller ännu inte kraven:

 1. (WCAG 1.1.1) Vissa diagram i tjänsten har realiserats som bilder som dessutom saknar beskrivande textalternativ.
 2. (WCAG 1.4.5) På vissa innehållssidor finns bilder som innehåller text som saknar beskrivande textalternativ.
 3. (WCAG 1.3.1) I tjänsten finns tabellstrukturer där kolumnernas rubriker inte har angetts i koden.
 4. (WCAG 1.3.1) Det finns små brister i användningen av rubriknivåer. Man har hoppat över vissa rubriknivåer och alla rubriker har inte märkts ut som rubriker i koden.
 5. (WCAG 2.1.1, 2.4.3, 4.1.2) Det är svårt att använda funktioner i vissa blanketter med skärmläsare eller tangentbordskommando och i vissa fall omöjligt (t.ex. tidsval som består av tre inmatningsfält och fältet för att bifoga filer).
 6. (WCAG 1.3.1, 2.1.1, 2.4.7) Funktionen för mer information i blanketter (i-ikonen) kan inte användas med ett tangentbordskommando eller skärmläsare.
 7. (WCAG 1.1.1) Vissa PDF-dokument innehåller diagrambilder som saknar textalternativ.
 8. (WCAG 1.3.1) Vissa PDF-dokument har brister i layouten som försvårar användningen av skärmläsare (t.ex. tomma radbrytningar och rubriker som inte märkts ut på rubriknivå).
 9. (WCAG 1.3.1) Tabellstrukturerna i vissa PDF-dokument innehåller brister som försvårar användningen av skärmläsare (t.ex. tabeller har använts för att arrangera texten, kolumnrubriker saknas i koden och likartade uppgifter har fördelats mellan flera olika tabeller).
 10. (WCAG 1.3.1) Fotnoterna i vissa PDF-dokument har inte länkats till texten och det är svårt att tolka dem med skärmläsare.
 11. (WCAG 1.4.3) Vissa PDF-dokument innehåller vissa kontrastproblem (vit text på blå bakgrund och länkar i samma färg som brödtexten).
 12. (WCAG 1.3.1) Rubriker för blanketternas olika sektioner har inte angetts i koden och element som hör ihop inom sektionerna har inte grupperats. Detta gör det svårare att överblicka blankettens struktur med skärmläsare.
 13. (WCAG 1.3.1) Strukturen i vissa Excel-dokument har flera nivåer och är svår att överblicka när man använder skärmläsare.
 14. (WCAG 3.3.1, 4.1.3) Felmeddelanden i blanketter har inte märkts ut på ett tillgängligt sätt.
 15. (WCAG 1.4.3) Det finns en del brister i textkontrasten på blanketter (vit mot grön).
 16. (WCAG 1.3.1, 4.1.3) Den som använder skärmläsare får inte tillräcklig information om att blanketten byter sida.
 17. (WCAG 4.1.2) Namnet i koden för blanketternas inmatningsfält för CAPTCHA-bildverifiering är inte tillgänglig.
 18. (WCAG 1.4.4) Det förekommer vissa skalningsproblem i innehållet i blanketter om texten förstoras 200 %.
 19. (WCAG 4.1.2) Rubrikerna för iframe-elementen i blanketterna beskriver inte innehållet i elementen.

Vi försöker åtgärda de centrala bristerna under åren 2023 - 2024.

Vissa typer av innehåll omfattas inte av den tillämpliga lagstiftningen

Följande innehåll och/eller funktioner är inte tillgängliga eftersom de inte omfattas av den lagstiftning som tillämpas (Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019).

 1. På Traficoms Youtube-kanal och Dreambroker-tjänst finns videoinnehåll som publicerats före den 23 september 2020. En del av detta videoinnehåll saknar textning och/eller syntolkning. Enligt lagen behöver videoinnehåll som publicerats före den 23 september 2020 inte retroaktivt göras tillgängligt eller tas bort.

E-tjänster

En del av våra e-tjänster som behövt inloggning utgör en del av en särskild helhet. Dessa e-tjänster uppfyller inte alla tillgänglighetskriterier. Vi håller på att bygga om systemen.

Uppgörande av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har upprättats den 20 september 2019.

Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en tredje part om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i EU-direktiv 2016/2102.

Utlåtandet granskades senast den 3 maj 2023.

Respons och kontaktuppgifter

Noterade du brister i tillgängligheten på vår webbplats? Meddela oss så gör vi vårt bästa för att kunna erbjuda information och innehåll i ett tillgängligt format så fort som möjligt! Du kan kontakta oss antingen med hjälp av webblanketten eller per e-post.

Lämna respons om tillgängligheten med denna webblankett 

Respons kan skickas per e-post till: viestinta(at)traficom.fi

Ansvaret för Transport- och kommunikationsverket Traficoms webbplats tillgänglighet och för hantering av respons ankommer på Traficoms kommunikation.

Genomförande

Om du noterar tillgänglighetsproblem på webbplatsen, lämna först respons till webbplatsens administratör. Svaret kan dröja 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte har fått något svar efter två veckor, kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats tillgänglighetskrav.fi finns information om hur du lämnar in ett klagomål och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn

 • www.tillgänglighetskrav.fi
 • webbtillganglighet(at)rfv.fi
 • telefonnummer till växeln 0295 016 000
Uppdaterad