Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Registratorskontoret

Skicka ditt meddelande till Traficoms registratorskontor om e-tjänsten inte kan användas i ditt ärende och du

- skickar till Traficom en ansökan om ett tillstånd, en behörighet eller något annat beslut,
- söker rättelse i ett tidigare beslut,
- eller skickar en utredning eller utlåtande i ett ärende som redan är under behandling.

registrator(at)traficom.fi  | fax: 029 534 5095

Att skicka säker e-post till Traficom

Transport- och kommunikationsverket Traficom
PB 320
00059 TRAFICOM

Vår kundservice hjälper dig gärna om du behöver råd eller vill ge feedback.

Om ditt ärende redan är under behandling, vänligen ange ärendets diarienummer (t.ex. TRAFICOM/123456/01.01.01/2020) i meddelandet.