Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

2000 kilometriä, 4 kaupunkia ja mahtavia kohtaamisia – raideliikenteen toimijat kiertueella

Raideliikenteen toimijakampanjakiertueen reitti

Yli 2000 matkakilometriä, 4 kaupunkia ja yli 20 tuntia painavaa asiaa raideliikenteestä. Tässä kiteytetysti Traficomin raideliikenteen toimijakampanjan avainluvut huhti- ja toukokuun toimijakampanjakiertueelta.

Kiertue jalkautui huhtikuussa Ouluun ja Tampereelle ja toukokuussa Kuopioon ja Kouvolaan raideliikenteen asiantuntijoiden voimin. Kiertue oli suunnattu pääasiassa yksityisraiteen haltijoille, mutta ilahduttavasti osallistujiin kuului myös muutamia rautatieliikenteen harjoittajia sekä muita raideliikenteen asiantuntijaorganisaatioiden edustajia. Olikin erittäin mielenkiintoista kuulla eritaustaisten toimijoiden näkemyksiä ja kokemuksia rautatieliikenteestä Suomessa.

Kiertueella oli käsiteltäviksi aiheiksi nostettu teemoja, jotka olivat tunnistettu sekä ajankohtaisiksi että toisaalta sellaisia, joiden käsittelyssä raideliikenteen toimijoilla oli tunnistettu olevan haasteita. Kaikki neljä tilaisuutta toteutettiin lähes saman sisältöisenä sisältäen riskienhallintaa, omavalvontaa, ryhmätöitä sekä yksityisraiteen hallintamenettelyä, kelpoisuuksia ja osaamista, 4. rautatiepakettia ja poikkeamaraportointia.

Raideliikenteen toimijakampanjakiertue: ryhmätöiden läpikäyntiä Kouvolassa
Ryhmätöiden läpikäyntiä Kouvolassa

Kaikkiaan tilaisuuksiin osallistui yli 60 rautatietoimijaa. Osallistujien määrät Oulussa ja Kuopiossa olivat selvästi maltillisempia kuin Tampereella ja Kouvolassa. Kouvolassa ohjelmaan oli sisällytetty myös tutustumiskierros ROK:iin. ROK eli ratatekninen oppimiskeskus on Väylän ylläpitämä koulutuskeskus joka tuottaa rautateiden toimijoiden pätevyys-ja täydennyskoulutuksia yhteistyössä palvelujentuottajien kanssa tarjoamalla palvelujentuottajien käyttöön oppimis- ja kehitysympäristön. Tilat toimivat erinomaisesti.

Raideliikenteen toimijakampanjakiertue

Ryhmätöissä etsittiin ratkaisuja – yhteistyössä on voimaa

Summasimme kiertueen jälkeen ryhmätöissä tunnistetut rautatieriskit erityisesti yksityisraiteen haltijan näkökulmasta. Keskeisimmiksi riskeiksi nostettiin raiteiden kunto ja niiden kunnossapidon varmistus sekä raiteella olevat tasoristeykset. Näihin ryhmissä esiin nostettuihin riskeihin pyrittiin löytämään myös omavalvonnan kautta valvontamenetelmiä, mittareita ja vastuutahoja. Yhteisen käsittelyn kautta autettiin toimijoita ymmärtämään omavalvonnan rooli oman toiminnan riskien hallinnassa ja laadun varmistamisessa, mikä on osoittautunut haastavaksi monelle pienelle toimijalle.

Kaiken kaikkiaan kiertueelta kerätyn palautteen pohjalta voidaan todeta, että varsin nappiin meni! Henkilökohtainen vuorovaikutus osallistujien kanssa oli kiertueen parasta antia. Tilaisuudet koettiin sisällön osalta antoisiksi ja ajankohtaisiksi. Kehityskohteiksi tunnistettiin jatkossa tarve järjestää myös tilaisuuksia, jotka keskittyvät spesifisesti yhteen teemaan.

Jalkautuminen maakuntiin, avoin ja rento keskustelu toimijoiden kanssa on hyvä tapa edistää ja vahvistaa viranomaisten ja raideliikenteen toimijoiden yhteistyötä.

Lopuksi vielä iso kiitos kaikille tilaisuuksiin osallistujille koko Raideliikenteen toimijakampanjaan osallistuneen tiimin puolesta – yhdessä teimme kiertueesta ikimuistoisen!

Kirjoittajat

Pia Sotavalta ja Antti Kesälahti ovat raideliikenteen pitkän linjan asiantuntijoita, jotka lähtisivät milloin tahansa uudestaan toimijakampanjakiertueelle.

#raideliikenne (Ulkoinen linkki)
#yhteistyö (Ulkoinen linkki)
#työnilo (Ulkoinen linkki)