Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Liikenteen sähköiset palvelut ja Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-valtuuksissa organisaatio voi antaa toiselle organisaatiolle tai henkilölle oikeuden asioida puolestaan Traficomin liikenteen sähköisissä palveluissa.

Miten kirjaudut yrityksen/organisaation edustajana?

Organisaatioasiakkaat kirjautuvat Suomi.fi-tunnistuksella. (Ulkoinen linkki) Organisaatioiden tulee antaa valtuutetuille Traficomin valtuudet Suomi.fi -valtuudet palvelussa. (Ulkoinen linkki)

Valtuutus Kaupparekisterissä, YTJ:ssä tai yhdistysrekisterissä

Käyttäjän valitessa Yrityksen puolesta asioinnin, tarkistetaan Kaupparekisteristä, YTJ:stä ja yhdistysrekisteristä, onko henkilöllä määriteltynä edustamisoikeutta, joka oikeuttaa asioimaan yrityksen/organisaation puolesta. Jos tällainen edustamis- ja allekirjoitusoikeus henkilöllä on, ei asioijan tarvitse tehdä mitään, vaan hän voi asioida Oma asiointi -palvelussa ilman erillistä Suomi.fi-valtuuden myöntämistä. Edustamisoikeuksia palvelussamme ovat:

 • Elinkeinoharjoittaja (ELI)
 • Toimitusjohtaja (TJ)
 • Toimitusjohtajan sijainen (TJS)
 • Varatoimitusjohtaja (VTJ)
 • Yhtiömies (YHM)
 • Hallituksen jäsen osakeyhtiössä tai asunto-osakeyhtiössä (J)
 • Hallituksen puheenjohtaja osakeyhtiössä tai asunto-osakeyhtiössä (PJ)
 • Yhdistyksen puheenjohtaja (PJ) tai jäsen (J)
 • Selvitysmies (S)

Osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenet voivat valtuuttaa yhdessä, jos 

 • Kaupparekisteristä löytyy tieto hallituksen jäsenistä
 • Kaikilla hallituksen jäsenillä on suomalainen henkilötunnus.

Lue lisää yrityksen tai yhteisön puolesta asioinnista Suomi.fi-sivustolta. (Ulkoinen linkki)

Annettu valtuus valtuusrekisterissä

Jos yrityksen edustajalla ei ole asemaan perustuvaa oikeutta asioida organisaation puolesta, tulee hänellä olla yrityksen hänelle antama valtuus valtuusrekisterissä. Valtuutuksen voi antaa yrityksen asemavaltuutettu henkilö tai sen voi antaa henkilö, jolle asemavaltuutettu on antanut valtuuksien myöntämisoikeudet. (Ulkoinen linkki)

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin niille tahoille, jotka eivät pysty tekemään sähköisiä valtuutuksia omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa. (Ulkoinen linkki)

Traficomin liikenteen sähköiset palvelut käyttävät seuraavia valtuusrekisterin valtuuksia:

Ammattiliikenne

Liikenteentoimijan tietojen ja lupien ylläpito

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta liikenteentoimijana toimimiseen liittyen katsella ja muokata organisaatiotietoja sekä tehdä lupahakemuksia ja katsella lupatietoja.

 Tieliikenteen liikennelupien ylläpito Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea tieliikenteen liikennelupia sekä katsella ja muokata lupatietoja, ilmoituksia ja rekisteröintejä.

Kulkuvälineet

Kulkuvälineiden tietojen katselu

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella kulkuvälineiden tietoja.

 

Ajoneuvojen varmenteen luominen ja luovutusilmoituksen tekeminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ajoneuvon omistajanvaihdokseen liittyen luoda varmenteen ja tehdä luovutusilmoituksen ja tehdä kaikkia rekisteröintejä.

 

Ajoneuvojen rekisteröinti

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hoitaa ajoneuvojen rekisteröintiä, kuten: 

Tehdä ajoneuvon ensirekisteröinnin tai omistajanvaihdon

Poistaa ajoneuvon liikennekäytöstä ja ottaa ajoneuvon liikennekäyttöön

Tilata rekisterikilven tai rekisteröintitodistuksen

 

Ajoneuvoveroasioiden hoitaminen

 

Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa ajoneuvoveron eräisyyden, hakea vapautusta ajoneuvoverosta sekä tulostaa verovelkatodistuksen.

 Ilma-aluksen rekisteröintiTällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä ilma-aluksen rekisteröinti-ilmoituksen.
 Alusten omavalvonnan ja katsastuspuutteiden korjausten ilmoittaminenTällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä omavalvontailmoituksen aluksen katsastuksesta sekä ilmoittaa katsastuksessa löydetyt puutteet korjatuiksi.
 Ilma-alusten lupien hakeminenTällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea ilma-aluksiin liittyviä lupia kuten lentokelpoisuustodistus, lentokelpoisuuden tarkastustodistus tai melutodistus.
 Ilmailun toimintakäsikirjojen ja menetelmien hyväksyttäminen ja muuttaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta:

 • hakea hyväksyntää ilmailun toimintakäsikirjoille ja menetelmille ja niiden muutoksille
 • ilmoittaa sellaisista muutoksista, jotka eivät vaadi ennakkohyväksyntää.
 Ilmailun toimilupien hakeminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta:

 • hakea ilmailun toimilupia tai niiden muutoksia
 • ilmoittaa ilmoituksenvaraisen toiminnan aloittamisesta tai toimiluvan mukaisen toiminnan lopettamisesta ja luvan palauttamisesta.

Vesikulkuneuvot ja alukset

Vesikulkuneuvojen ja alusten rekisteröinti

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä vesikulkuneuvojen ja alusten rekisteri-ilmoituksia.

 

Meripalvelutietojen ilmoittaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa miehistön meripalvelutiedot.

Tietopalvelut

Kulkuneuvotietojen tilaaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tilata kulkuneuvotietoja.

Anna ja pyydä valtuuksia

Kun tunnistaudut Suomi.fihin, voit antaa ja pyytää sähköisiä valtuuksia valitsemiesi asioiden hoitamiseen.

Finnish Authenticator -tunnistuspalvelu

Oma asiointi -palvelussa otetaan käytöön Finnish Authenticator -tunnistuspalvelu KATSOsta poistumisen yhteydessä. FinnAuth-tunnistuspalvelulla tunnistautuvat suomalaisten organisaatioiden ulkomaalaiset työntekijät, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta.

Lue lisää Finnish Authenticator -tunnistuspalvelusta. (Ulkoinen linkki)

Kuka ei vielä voi käyttää Suomi.fi-valtuuksia?

Toisen henkilöasiakkaan puolesta asiointi Suomi.fi-valtuuksilla ei ole vielä mahdollista Oma asiointi -palvelussa. Henkilöasiakkaan puolesta asiointi tulee mahdolliseksi 2023 aikana.