Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Autokiinnitykset

Autokiinnitys mahdollistaa tiettyjen ajoneuvojen kiinnittämisen velan maksamisen vakuudeksi. Autokiinnitys soveltuu elinkeinonharjoittajien ja yritysten vakuuden hankkimiskeinoksi.

Autokiinnityksessä on kaksi osapuolta – velallinen ja velkoja, jotka sopivat kiinnityksen ehdoista. 

Traficom rekisteröi ja vahvistaa autokiinnitykset. Samalla se valvoo, että sopimus on tehty voimassa olevien säädösten mukaisesti ja että kaikkien osapuolten edut tulevat turvatuiksi.

Kiinnitys on voimassa 10 vuotta, ellei sitä erikseen uudisteta tai kuoleteta. Kiinnitys on uudistettava kymmen vuoden kuluessa siitä päivästä, jona se on vahvistettu tai viimeksi uudistettu.

Jos kiinnitystä ei uudisteta, se raukeaa. Kiinnitys voidaan myös kuolettaa. Jos alkuperäinen haltijavelkakirja on kadonnut, kiinnitys voidaan kuolettaa, kun haltijavelkakirja on kuoletettu käräjäoikeudessa. Kiinnityksen kuolettamishakemukseen on liitettävä käräjäoikeuden päätös asiakirjan kuolettamisesta.

Kiinnityksen hakeminen

Täytä autokiinnityshakemus ja siihen liittyvä haltijavelkakirja. Toimita hakemus ja haltijavelkakirja postitse lomakkeessa mainittuun osoitteeseen. 

Osakeyhtiön tulee toimittaa kopio hallituksen kokouksen pöytäkirjasta. Pöytäkirjanotteessa on oltava kirjattuna kokouksen osallistujat, kokouksen laillisuus ja toimivaltaisuus sekä haltijavelkakirjan tunnustamista koskeva päätös. Lisäksi pöytäkirjanotteessa on oltava kiinnitykseen suostumista koskeva päätös ja tiedot kiinnitettävästä ajoneuvosta. Tietojen on oltava yhteneväiset velkakirjaan ja hakemukseen merkittyjen tietojen kanssa.

Sähköinen asiointi

Maksullinen

Kiinnityksen uudistaminen

Täytä autokiinnityksen uudistamishakemus ja toimita se postitse lomakkeessa mainittuun osoitteeseen yhdessä alkuperäisen haltijavelkakirjan kanssa.

Kiinnityksen kuolettaminen

Täytä autokiinnityksen kuolettamishakemus ja toimita se postitse lomakkeessa mainittuun osoitteeseen yhdessä alkuperäisen haltijavelkakirjan kanssa.

Kiinnitysrekisteröinti

Kiinnitettävän ajoneuvon on oltava rekisteröity liikenneasioiden rekisteriin. Jos ajoneuvo on ominaisuuksiltaan sellainen, ettei sitä voi rekisteröidä käytettäväksi tieliikenteessä (liikenneasioiden rekisteriin), voidaan se rekisteröidä kiinnitysrekisteriin. Tutustu kiinnitysrekisteröinnin ohjeisiin , täytä kiinnitysrekisteröintihakemus ja toimita se liitteineen lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.  Ajoneuvo merkitään kiinnitysrekisteriin vain, jos se kiinnitetään samalla.

Kaikki kiinnitysrekisteriin tehtävät rekisterimerkinnät tehdään Traficomissa.

Rasitustodistuksen tilaus

Rasitustodistukselta näet kaikki ajoneuvon voimassaolevat kiinnitykset ja tiedon mahdollisista muutoskielloista.

Rastitustodistus toimitetaan sähköisenä. Sähköiselle asiakirjalle ei tule allekirjoitusta. Jos haluat paperisen rasitustodistuksen allekirjoituksella, ilmoita siitä erikseen.

Voit tilata rasitustodistuksen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: kiinnitys(at)traficom.fi . Mainitse sähköpostissa ajoneuvon yksilöintitiedot, haluatko asiakirjan suomeksi vai ruotsiksi sekä laskutusosoite. Ilmoita laskutusta varten henkilö- tai Y-tunnus.

Autokiinnitysasioiden neuvonta

Puhelin 029 534 5100 (pvm/mpm)
kiinnitys(at)traficom.fi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Autokiinnitysasiat 
PL 9 
96101 Rovaniemi