Autokiinnitykset

Autokiinnitys mahdollistaa tiettyjen ajoneuvojen kiinnittämisen velan maksamisen vakuudeksi. Autokiinnitys soveltuu elinkeinonharjoittajien ja yritysten vakuuden hankkimiskeinoksi.

Autokiinnityksessä on kaksi osapuolta – velallinen ja velkoja, jotka sopivat kiinnityksen ehdoista. 

Traficom rekisteröi ja vahvistaa autokiinnitykset. Samalla se valvoo, että sopimus on tehty voimassa olevien säädösten mukaisesti ja että kaikkien osapuolten edut tulevat turvatuiksi.

Kiinnityksen hakeminen

Täytä autokiinnityshakemus ja siihen liittyvä haltijavelkakirja. Toimita hakemus ja haltijavelkakirja postitse lomakkeessa mainittuun osoitteeseen. 

 

Autokiinnityshakemus(Ulkoinen linkki)

Sähköinen asiointi

Maksullinen

Kiinnityksen uudistaminen

Täytä autokiinnityksen uudistamishakemus ja toimita se postitse lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Osakeyhtiön tulee toimittaa lisäksi kopio hallituksen kokouksen pöytäkirjasta, josta käy ilmi päätös kiinnittää ajoneuvo sekä tiedot pääomasta, korosta sekä uudistamis- ja perimiskuluista.

Kiinnityksen kuolettaminen

Täytä autokiinnityksen kuolettamishakemus ja toimita se postitse lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Kiinnitysrekisteröinti

Kiinnitettävän ajoneuvon on oltava rekisteröity liikenneasioiden rekisteriin. Jos ajoneuvo on ominaisuuksiltaan sellainen, ettei sitä voi rekisteröidä käytettäväksi tieliikenteessä (liikenneasioiden rekisteriin), voidaan se rekisteröidä kiinnitysrekisteriin. Tutustu kiinnitysrekisteröinnin ohjeisiin , täytä kiinnitysrekisteröintihakemus ja toimita se liitteineen lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.  Ajoneuvo merkitään kiinnitysrekisteriin vain, jos se kiinnitetään samalla.

Autokiinnitysasioiden neuvonta

Puhelin 029 534 5100 (pvm/mpm)
kiinnitys(at)traficom.fi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Autokiinnitysasiat 
PL 9 
96101 Rovaniemi