Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Autokoululuvan myöntää tai uusii Traficom. Autokoululupa myönnetään olemaan voimassa toistaiseksi, ja se oikeuttaa autokoulun pitämiseen koko maassa. Myöntämiseen ei sovelleta tarveharkintaa, vaan lupa myönnetään jokaiselle luvan edellytykset täyttävälle hakijalle.

Autokoululupa myönnetään hakijalle

  1. jolla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset toiminnan harjoittamiseen;
  2. joka ei ole konkurssissa ja, joka on täysi-ikäinen ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu;
  3. jolla on säädetyt vaatimukset täyttävä opetustoiminnasta vastaava johtaja

Tarkemmat luvan saamisen edellytykset määritellään ajokorttilaissa.

Ohje autokoululuvan hakemiseen

Autokoululupa haetaan ryhmään 1 tai ryhmään 2 tai molempiin. Autokoululupa on mahdollista hakea myös pelkästään A- tai AM/120-luokan kuljettajaopetukseen.

Ryhmään 1 kuuluvat ajoneuvoluokat AM/120, AM/121, A1, A2, A, B, BE. 
Ryhmään 2 kuuluvat ajoneuvoluokat C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE.

Autokoululupahakemukset pakollisine liitteineen lähetetään Traficomin kirjaamoon kirjaamo@traficom.fi