Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Traficom myöntää kansainväliset säännöllisen henkilöliikenteen reittiliikenneluvat tieliikenteeseen. EU:n, ETA:n ja Sveitsin alueiden ulkopuolelle tarvitaan tieliikennesopimusten mukainen reittiliikennelupa, jos kyseessä on säännöllinen liikennöinti linja-autolla.

Toimi näin:

1

Tutustu reittiliikenneluvan myöntämisen edellytyksiin ja liikenteenharjoittajan velvollisuuksiin

EU:n, ETA:n ja Sveitsin ulkopuolelle suuntautuva reittiliikennelupa pohjautuu Suomen solmimiin kahdenvälisiin tieliikennesopimuksiin. Lupa myönnetään yhdessä toisen sopimusvaltion kanssa, ja Traficom myöntää luvan Suomen alueelle. 

Liikenteenharjoittajien velvollisuudet määräytyvät määränpäävaltion ja mahdollisten matkalle jäävien valtioiden kanssa solmittujen tieliikennesopimusten mukaisesti. Liikenteenharjoittajan on noudatettava kaikkia tieliikennesopimuksessa asetettuja vaatimuksia ja liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) säännöksiä sekä muita soveltuvia säännöksiä.

Säännöllistä henkilöliikennettä voivat harjoittaa sellaiset liikenteenharjoittajat, joka oman maansa sisäisen lainsäädännön mukaisesti ovat oikeutettuja harjoittamaan kansainvälistä henkilöliikennettä. Suomalaisten liikenteenharjoittajien kohdalla tämä tarkoittaa yhteisön henkilöliikennelupaa. Liikenteenharjoittajalla ei ole oikeutta ryhtyä harjoittamaan henkilö- eikä tavaraliikennettä toisen sopimuspuolen alueella sijaitsevan kahden pisteen välillä.

2

Hanki tarvittavat liitteet

EU:n ja ETA:n ulkopuolelle suuntautuvissa reittiliikenneluvissa hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa reittikartta ja aikataululiite, josta käy ilmi pysähtymispaikat, joilta matkustajia otetaan kyytiin tai jätetään kyydistä. Lisäksi hakemukselta tai sen liitteiltä on käytävä ilmi liikennöimisjakso ja liikennöinnin säännöllisyys. Jos hakemista on edeltänyt yhteistyö toisen valtion liikenteenharjoittajan/-harjoittajien kanssa, liitteenä toimitetaan lisäksi tätä koskeva selvitys

3

Hae reittiliikennelupaa

Täytä hakemus ja toimita se Traficomin kirjaamoon kirjaamo@traficom.fi tai vaihtoehtoisesti postitse Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM.

Lisätietoja reittiliikenneluvasta ja sen hakemisesta ammattiliikenne@traficom.fi.

Traficom tekee asiassa päätöksen muutaman kuukauden kuluessa siitä, kun liikenteenharjoittaja on toimittanut hakemuksen. Lupa annetaan yhteistyössä määränpäävaltion viranomaisten kanssa tai kaikkien niiden valtioiden viranomaisten yhteisellä suostumuksella, joiden alueella matkustajia otetaan kyytiin tai jätetään kyydistä. Tämä tarkoittaa sitä, että muiden valtioiden sisäinen käsittelyprosessi vaikuttaa käsittelyajan pituuteen.

On suositeltavaa toimittaa hakemus ensin Traficomiin, jotta aikataulujen yhteensopivuus jo olemassa olevien reittien suhteen voidaan selvittää ja liikenteen sujuvuus rajatarkastusasemilla voidaan taata. Tämän jälkeen Traficom toimittaa myöntämänsä lupa-asiakirjat Suomen tieosuuksia koskien määränpäävaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

4

Lupien toimitus

Saat luvat hakemukselle kirjaamallasi toimitustavalla eli joko postitse tai noutamalla ne Traficomin toimipisteestä. Kansainvälisiä kuljetuslupia myönnetään kahdessa Traficomin toimipisteessä: Helsingissä ja Lappeenrannassa.