Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Käytä tätä palvelua, kun haluat peruuttaa taksi-, tavara- tai henkilöliikennelupasi.

Toimi näin

1

Hae taksi-, tavara- tai henkilöliikenneluvan peruuttamista

Taksi- tavara- tai henkilöliikenneluvan peruuttamista voit hakea sähköisesti liikenteen Oma asiointi -palvelussa kohdassa tieliikenteen liikenneluvat.

Liikenteen harjoittamista koskevissa asioissa luonnollinen henkilö valitsee asiointiroolikseen ”Henkilökohtainen asiointi” ja oikeushenkilö ”Yrityksen/organisaation puolesta asiointi". Luonnollinen henkilö hakijana tai luvanhaltijana asioi siis aina henkilönä, ei toiminimiyrityksensä edustajana. Yrityksen puolesta palvelussa voi asioida vain henkilö, jolla on oikeus edustaa kuljetusyritystä joko valtuutettuna tai ilman erikseen annettua valtuutta kaupparekisteriin merkityn roolinsa perusteella.

Ilmoita palvelussa peruutettavat luvat ja luvan viimeinen voimassaolopäivä. Luvan viimeistä voimassaolopäivää ei voi ilmoittaa takautuvasti eikä myöhäisemmäksi kuin kuuden kuukauden päähän hakemuksen jättämishetkestä.

Palvelu on maksuton.