Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Lupa-asiakirjaa ajantasaisilla tiedoilla haetaan silloin kun yritysmuoto muuttuu, esimerkiksi ky:stä oy:ksi, mutta Y-tunnus säilyy samana. Jos lupa on kadonnut tai tuhoutunut, tulee hakea liikennelupaa kadonneen tai tuhoutuneen tilalle. Jos taas perustaa uuden yrityksen, haetaan uuttaa lupaa ja pyydetään vanhan luvan peruuttamista, mikäli vanhalla luvalla ei enää harjoiteta liikennettä.

Toimi näin

1

Hae taksiliikennelupa-asiakirjaa ajantasaisilla tiedoilla

Taksiliikennelupaa ajantasaisilla tiedoilla yritysmuodon muuttuessa voit hakea sähköisesti liikenteen Oma asiointi -palvelussa kohdassa tieliikenteen liikenneluvat.

Huomaathan että yritysmuodonmuutoksesta tulee tehdä muutosilmoitus kaupparekisteriin. Traficom voi myöntää lupa-asiakirjan ajantasaisilla tiedoilla vasta kun edellä mainittu muutosilmoitus on käsitelty ao. viranomaisessa. Lupa-asiakirjaa ajantasaisilla tiedoilla myönnettäessä luvan lupanumero muuttuu.

Liikenteen harjoittamista koskevissa asioissa luonnollinen henkilö valitsee asiointiroolikseen ”Henkilökohtainen asiointi” ja oikeushenkilö ”Yrityksen/organisaation puolesta asiointi". Luonnollinen henkilö hakijana tai luvanhaltijana asioi siis aina henkilönä, ei toiminimiyrityksensä edustajana. Yrityksen puolesta palvelussa voi asioida vain henkilö, jolla on oikeus edustaa kuljetusyritystä joko valtuutettuna tai ilman erikseen annettua valtuutta kaupparekisteriin merkityn roolinsa perusteella.

Palvelu on maksuton.