Hae taksiliikenteen koulutusorganisaation hyväksyntää

Traficom myöntää taksiliikenteen koulutusorganisaatioiden hyväksynnät. Vain virallisella hakemuslomakkeella tehdyt hakemukset käsitellään.

Ohjeet hyväksynnän hakemiseen

1: Tarkista edellytysten täyttyminen

2: Täytä hakemuslomake (E725)

 • Täytä hakemukseen pyydettävät tiedot.
 • Hakemuksen allekirjoittaa henkilö, jolla on allekirjoitusoikeus yrityksessä tai yhteisössä. Allekirjoituksen voi tehdä sähköistä allekirjoitusta käyttäen.

3: Hanki ja liitä mukaan tarvittavat liitteet

 • Ajantasainen kaupparekisteriote, yhdistysrekisteriote tai yhtiösopimus
 • Selvitys taloudellisista edellytyksistä koulutuksen järjestämiseen
  • Esimerkiksi tilintarkastajan todistus vakavaraisuudesta
 • Kirjallinen selvitys koulutuksesta vastaavan henkilön ja opetushenkilöstön kelpoisuudesta
 • Koulutukseen nimettävät opettajat
 • Liikenne- ja viestintäviraston vahvistama taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen koulutusohjelma tai koulutusohjelma luonnos, jolle haetaan vahvistusta Liikenne- ja viestintävirastosta lomakkeella E724.

Taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen ja yrittäjäkokeen koulutusorganisaatio hyväksyntää hakevilta vaaditaan vielä liitteenä

 • Järjestämissuunnitelma yrittäjäkokeen järjestämiseksi

Erityisryhmien taksinkuljettajakoulutuksen koulutusorganisaatio hyväksyntää hakevilta vaaditaan vielä liitteinä koulutuksesta vastaavan henkilön tai yhden koulutukseen nimetyn opettajan osalta:

 • Vähintään yhden vuoden ajan voimassa ollut taksinkuljettajan ajolupa-asiakirja
 • Selvitys, josta käy ilmi alan työkokemus.
  • Esimerkiksi työtodistus

4: Lähetä hakemus liitteineen Traficomiin.

Lähetä hakemus liitteineen sähköisesti kirjaamo@traficom.fi tai postitse: Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 Traficom

Säädökset

Taksi2021 Säädökset ja määräykset