Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Jos luvanhaltijan nimi- tai osoitetiedot ovat muuttuneet, luvanhaltija voi hakea tarvittaessa lupa-asiakirjaa ajantasaisilla tiedoilla. Lupa-asiakirjaa ajantasaisilla tiedoilla haetaan myös silloin kun yritysmuoto muuttuu, esimerkiksi ky:stä oy:ksi, mutta Y-tunnus säilyy samana. Jos lupa on kadonnut tai tuhoutunut, tulee hakea liikennelupaa kadonneen tai tuhoutuneen tilalle. Jos taas perustaa uuden yrityksen, haetaan uuttaa lupaa ja pyydetään vanhan luvan peruuttamista, mikäli vanhalla luvalla ei enää harjoiteta liikennettä.

Toimi näin

1

Hae tavara- tai henkilöliikennelupa-asiakirjaa ajantasaisilla tiedoilla

Tavara- tai henkilöliikennelupaa ajantasaisilla tiedoilla voit hakea sähköisesti liikenteen Oma asiointi -palvelussa kohdassa tieliikenteen liikenneluvat.

Huomaathan, että nimen - tai osoitteenmuutosta ei ilmoiteta Traficomille vaan nimen- tai osoitteenmuutosilmoitus tulee tehdä luonnollisen henkilön osalta Digi- ja väestötietovirastoon ja oikeushenkilön osalta kaupparekisteriin. Myös yritysmuodonmuutoksesta tehdään ilmoitus kaupparekisteriin. Traficom voi myöntää lupa-asiakirjan ajantasaisilla tiedoilla vasta kun edellä mainitut muutosilmoitukset on käsitelty ao. viranomaisissa. Uutta lupa-asiakirjaa myönnettäessä luvan lupanumero muuttuu.

Liikenteen harjoittamista koskevissa asioissa luonnollinen henkilö valitsee asiointiroolikseen ”Henkilökohtainen asiointi” ja oikeushenkilö ”Yrityksen/organisaation puolesta asiointi". Luonnollinen henkilö hakijana tai luvanhaltijana asioi siis aina henkilönä, ei toiminimiyrityksensä edustajana. Yrityksen puolesta palvelussa voi asioida vain henkilö, jolla on oikeus edustaa kuljetusyritystä joko valtuutettuna tai ilman erikseen annettua valtuutta kaupparekisteriin merkityn roolinsa perusteella.

Palvelu on maksuton.