Ilmoita taksiliikenteen yrittäjäkokeen suorittaneet

Ilmoituslomake taksiliikenteen yrittäjäkokeen hyväksytysti suorittaneista henkilöistä.

Taksiliikenteen Koulutusorganisaatioiden on tehtävä ilmoitus Taksiliikenteen yrittäjäkokeen hyväksytysti suorittaneista Liikenne- ja viestintävirastolle. 

Ilmoitus on toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle kahden viikon kuluessa yrittäjäkokeen ajankohdasta. Ilmoitus on tehtävä Traficomin kirjaamoon E726-lomakkeella.  Traficomin kirjaamon osoite:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
PL 320
00059 TRAFICOM

kirjaamo@traficom.fi

Jos kokeen suorittanut henkilö täyttää lain (320/2017) asettaman siirtymäsäädöksen vaatimukset ja suorittaa yrittäjäkokeen ilman taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen suorittamista, merkitse koulutuksen suorittamispäiväsarakkeeseen "ei suoritettu".

Ilmoituksesta peritään 18,5 € rekisteröintimaksu per ilmoitettu asiakas.

Maksun perusteet: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista (1255/2021).