Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tavara- tai henkilöliikenneluvalla saat harjoittaa myös taksiliikennettä, kunhan teet ilmoituksen taksiliikenteen harjoittamisesta Traficomille.

Toimi näin:

1

Ilmoittaudu taksiliikenteen harjoittajaksi

Voit ilmoittautua taksiliikenteen harjoittajaksi sähköisesti liikenteen Oma asiointi -palvelussa kohdassa tieliikenteen liikenneluvat.

Liikenteen harjoittamista koskevissa asioissa luonnollinen henkilö valitsee asiointiroolikseen ”Henkilökohtainen asiointi” ja oikeushenkilö ”Yrityksen/organisaation puolesta asiointi". Luonnollinen henkilö hakijana tai luvanhaltijana asioi siis aina henkilönä, ei toiminimiyrityksensä edustajana. Yrityksen puolesta palvelussa voi asioida vain henkilö, jolla on oikeus edustaa kuljetusyritystä joko valtuutettuna tai ilman erikseen annettua valtuutta kaupparekisteriin merkityn roolinsa perusteella.

Voimassaoleva henkilö- ja tavaraliikennelupa oikeuttaa harjoittamaan taksiliikennettä. Luvanhaltijan tulee kuitenkin tehdä taksiliikenteen harjoittamisesta ilmoitus Traficomiin ja ajoneuvossa on taksiliikennettä harjoitettaessa oltava mukana selvitys siitä, että ilmoitus on merkitty liikenneasioiden rekisteriin.

Alle tuleva uusi toimija voi tehdä ilmoituksen vasta, kun tavara- tai henkilöliikennelupa on myönnetty.

Ilmoitusmaksu 60 euroa maksetaan palvelussa. Maksua ei palauteta, vaikka ilmoitusta ei voitaisi merkitä rekisteriin tai hakemus peruutettaisiin.