Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Liikenteen sähköiset palvelut ja Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-valtuuksissa yritys voi antaa toiselle yritykselle tai henkilölle oikeuden asioida puolestaan Traficomin liikenteen sähköisissä palveluissa. Määritä yrityksesi valtuudet kuntoon jo nyt.

Suomi.fi-valtuudet otetaan käyttöön Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikenteen sähköisissä palveluissa tammikuussa 2020. Katso-tunnukset toimivat valtuuksien rinnalla vielä 28.8.2020 saakka. Määritä yrityksesi valtuudet kuntoon hyvissä ajoin ennen Katso-palvelun loppumista.

Miten kirjaudut yrityksen/organisaation edustajana?

Organisaatioasiakkaat kirjautuvat joko KATSO-tunnistuksella tai Suomi.fi-tunnistuksella (Ulkoinen linkki), jos valtuudet on annettu suomi.fi/valtuudet –palvelussa, 28.8.2020 saakka ja sen jälkeen vain Suomi.fi-tunnistuksella (Ulkoinen linkki).

KATSO-tunnistuksella kirjautuminen päättyy Oma asiointi -palvelussa 28.8.2020 mennessä ja KATSO-tunnistusta käyttävät organisaatiot siirtyvät Suomi.fi-tunnistuksen käyttäjiksi.  Organisaatioiden tulee antaa valtuutetuille Traficomin valtuudet Suomi.fi -valtuudet palvelusta. Tämä koskettaa niitä organisaatioita, joilla on Kaupparekisterissä, YTJ:ssä tai yhdistysrekisterissä edustamisoikeuksia esim. toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tai nimenkirjoitusoikeudellinen hallituksen jäsen ja jotka voivat siten antaa sähköisesti  valtuuksia.

Organisaatiot, joilla ei ole Kaupparekisterissä, YTJ:ssä tai yhdistysrekisterissä edustamisoikeuksia (esim. kuolinpesä, elinkeinoyhtymä, verotusyhtymä, yhteisetuus, julkinen organisaatio, säätiö, ulkomaalainen yritys tai henkilö, yhtiöt, joilla on nimenkirjoitus kaksi tai useampi yhdessä) kirjautuvat 28.8.2020 jälkeen ainoastaan Suomi.fi-tunnistuksella, jolloin KATSO-roolit haetaan taustalta ja KATSO-rooleja voidaan ylläpitää kuten nytkin organisaation KATSO-palvelussa. Nämä organisaatiot siirtyvät Suomi.fi-valtuudet palvelun käyttäjiksi myöhemmin v. 2020 (arviolta kesällä) ja valtuuksien antamisen mahdollistetaan tällöin tiskiasioinnin kautta. Tästä tiedotamme lisää lähempänä tuota ajankohtaa.

Valtuutus Kaupparekisterissä, YTJ:ssä tai yhdistysrekisterissä

Käyttäjän valitessa Yrityksen puolesta asioinnin, tarkistetaan Kaupparekisteristä, YTJ:stä ja yhdistysrekisteristä, onko henkilöllä määriteltynä edustamisoikeutta, joka oikeuttaa asioimaan yrityksen/organisaation puolesta. Jos tällainen edustamisoikeus henkilöllä on, ei asioijan tarvitse tehdä mitään, vaan hän voi asioida Oma asiointi -palvelussa kuten ennenkin ja ilman erillistä valtuuden myöntämistä.  Edustamisoikeuksia palvelussamme ovat:

 • Elinkeinoharjoittaja (ELI)
 • Toimitusjohtaja (TJ)
 • Toimitusjohtajan sijainen (TJS)
 • Varatoimitusjohtaja (VTJ)
 • Yhtiömies (YHM)
 • Hallituksen jäsen osakeyhtiössä tai asunto-osakeyhtiössä (J)
 • Hallituksen puheenjohtaja osakeyhtiössä tai asunto-osakeyhtiössä (PJ)
 • Yhdistyksen puheenjohtaja (PJ) tai jäsen (J)

Osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenet voivat valtuuttaa yhdessä, jos 

 • Kaupparekisteristä löytyy tieto hallituksen jäsenistä
 • Kaikilla hallituksen jäsenillä on suomalainen henkilötunnus.

Lue lisää yrityksen puolesta asioinnista Suomi.fi-sivustolta. (Ulkoinen linkki)

Annettu valtuus valtuusrekisterissä

Jos yrityksen edustajalla ei ole asemaan perustuvaa oikeutta asioida organisaation puolesta, tulee hänellä olla yrityksen hänelle antama valtuus valtuusrekisterissä. Valtuutuksen voi antaa yrityksen asemavaltuutettu henkilö tai sen voi antaa henkilö, jolle asemavaltuutettu on antanut valtuuksien myöntämisoikeudet. (Ulkoinen linkki)Traficomin liikenteen sähköiset palvelut käyttävät seuraavia valtuusrekisterin valtuuksia:

Ammattiliikenne

Liikenteentoimijoiden tietojen ja lupien ylläpito

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta liikenteentoimijana toimimiseen liittyen katsella ja muokata organisaatiotietoja sekä tehdä lupahakemuksia ja katsella lupatietoja.

Kulkuvälineet

Kulkuvälineiden tietojen katselu

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella kulkuvälineiden tietoja.

 

Ajoneuvojen varmenteen luominen ja luovutusilmoituksen tekeminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ajoneuvon omistajanvaihdokseen liittyen luoda varmenteen ja tehdä luovutusilmoituksen ja tehdä kaikkia rekisteröintejä.

 

Ajoneuvojen rekisteröinti

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hoitaa ajoneuvojen rekisteröintiä, kuten: 

Tehdä ajoneuvon ensirekisteröinnin tai omistajanvaihdon

Poistaa ajoneuvon liikennekäytöstä ja ottaa ajoneuvon liikennekäyttöön

Tilata rekisteröintitodistuksen

 

Ajoneuvovero-asiat

 

Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa ajoneuvoveron eräisyyden, hakea vapautusta ajoneuvoverosta sekä tulostaa verovelkatodistuksen.

 Ilma-aluksen rekisteröintiTällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä ilma-aluksen rekisteröinti-ilmoituksen.
 Alusten omavalvonnan ja katsastuspuutteiden korjausten ilmoittaminenTällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä omavalvontailmoituksen aluksen katsastuksesta sekä ilmoittaa katsastuksessa löydetyt puutteet korjatuiksi.

Vesikulkuneuvot ja alukset

Vesikulkuneuvojen ja alusten rekisteröinti

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä vesikulkuneuvojen ja alusten rekisteri-ilmoituksia.

 

Meripalvelutietojen ilmoittaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa miehistön meripalvelutiedot.

Tietopalvelut

Kulkuneuvotietojen tilaaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tilata kulkuneuvotietoja.

Anna ja pyydä valtuuksia

Kun tunnistaudut Suomi.fihin, voit antaa ja pyytää sähköisiä valtuuksia valitsemiesi asioiden hoitamiseen.

Kuka ei vielä voi käyttää Suomi.fi-valtuuksia?

Suomi.fi-valtuuksia ei voi vielä käyttää:

 • Kuolinpesä, elinkeinoyhtymä, verotusyhtymä, yhteisetuus ja julkinen organisaatio
 • Yhdistys, joka ei ole yhdistysrekisterissä ja säätiö
 • Ulkomaalainen yritys tai henkilö.
 • Yhtiöt, joilla on nimenkirjoitus kaksi tai useampi yhdessä

Nämä asiakkaat voivat siirtyä käyttämään Suomi.fi-valtuuksia vuoden 2020 aikana sitä mukaa kuin Suomi.fi-valtuudet -palvelussa otetaan käyttöön uusia ominaisuuksia. Näistä kerrotaan erikseen, kun aikataulut tarkentuvat.

Niin kauan kuin asiointipalvelun käyttäjällä ei ole mahdollisuutta siirtyä Katso-valtuuksista Suomi.fi-valtuuksiin, jatkavat käyttäjät Katso-valtuutuksien ja -roolien hallinnointia Katso-palvelussa. Käytännössä valtuutettu kirjautuu asiointipalveluun esimerkiksi pankkitunnuksilla Katso-tunnisteen sijasta ja hän pystyy asioimaan valtuuttajien puolesta. Jotta asiointi on mahdollista myös tämän väliaikaisen ratkaisun jälkeen, jokaisen valtuutetun täytyy pyytää valtuuttajilta Suomi.fi-valtuuksia heti, kun se on mahdollista.

Muutos KATSO-rooleihin: Luovutusilmoituksen tekeminen siirtyy Suomi.fi-valtuuksien käyttöönoton yhteydessä ajoneuvon rekisteröinti-roolista varmenne-rooliin

Suomi.fi-valtuuksiin siirtymisen yhteydessä luovutusilmoituksen tekeminen siirtyy ajoneuvon rekisteröinti-roolista varmenne-rooliin. Jos yrityksen KATSO-rekisteröintiroolilla toiminut henkilö tarvitsee oikeuden tehdä luovutusilmoituksia, tulee hänelle antaa KATSO-palvelussa varmenne-rooli. 

KATSO-rooleja voi hallinnoida osoitteessa: https://yritys.tunnistus.fi/ (Ulkoinen linkki)