Liikenteen sähköiset palvelut ja Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-valtuuksissa yritys voi antaa toiselle yritykselle tai henkilölle oikeuden asioida puolestaan Traficomin liikenteen sähköisissä palveluissa. Määritä yrityksesi valtuudet kuntoon jo nyt.

Suomi.fi-valtuudet otetaan käyttöön Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikenteen sähköisissä palveluissa marraskuussa 2019. Katso-tunnukset toimivat valtuuksien rinnalla vielä vuoden 2019 loppuun saakka. Määritä yrityksesi valtuudet kuntoon hyvissä ajoin ennen Katso-palvelun loppumista.

Miten kirjaudut yrityksen/organisaation edustajana?

Organisaatioasiakkaat kirjautuvat jatkossa palveluun Suomi.fi-tunnistuksella eli henkilökohtaisella tunnistusvälineellä. Tunnistusvälineitä ovat verkkopankkitunnus, VRK:n varmennekortti tai yrityksen asioinneissa yrityksen mobiililiittymä. Tunnistuksen jälkeen käyttäjän on mahdollista hoitaa joko omia asioita tai sitten organisaation asioita.

Asemavaltuutus YTJ:ssä

Käyttäjän valitessa Yrityksen puolesta asioinnin, tarkistetaan YTJ:stä, onko henkilöllä määriteltynä toimivaltaista asemaa, joka oikeuttaa asioimaan yrityksen puolesta. Asemavaltuuksia ovat YTJ:hin merkitty rooli: toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, hallituksen puheenjohtaja tai nimenkirjoitusoikeudellinen hallituksen jäsen. Jos tällainen rooli on merkitty YTJ:hin, ei asioijan tarvitse tehdä mitään, vaan hän voi asioida Oma asiointi –palvelussa kuten ennenkin ja ilman erillistä valtuuden myöntämistä.

Annettu valtuus valtuusrekisterissä

Jos yrityksen edustajalla ei ole asemaan perustuvaa oikeutta asioida organisaation puolesta, tulee hänellä olla yrityksen hänelle antama valtuus valtuusrekisterissä. Valtuutuksen voi antaa yrityksen asemavaltuutettu henkilö tai sen voi antaa henkilö, jolle asemavaltuutettu on antanut valtuuksien myöntämisoikeudet. Traficomin liikenteen sähköiset palvelut käyttävät seuraavia valtuusrekisterin valtuuksia:

Ammattiliikenne

Liikenteentoimijoiden tietojen ja lupien ylläpito

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta liikenteentoimijana toimimiseen liittyen katsella ja muokata organisaatiotietoja sekä tehdä lupahakemuksia ja katsella lupatietoja.

Kulkuvälineet

Kulkuvälineiden tietojen katselu

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella kulkuvälineiden tietoja.

 

Ajoneuvojen varmenteen luominen ja luovutusilmoituksen tekeminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ajoneuvon omistajanvaihdokseen liittyen luoda varmenteen ja tehdä luovutusilmoituksen ja tehdä kaikkia rekisteröintejä.

 

Ajoneuvojen rekisteröinti

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hoitaa ajoneuvojen rekisteröintiä, kuten: 

Tehdä ajoneuvon ensirekisteröinnin tai omistajanvaihdon

Poistaa ajoneuvon liikennekäytöstä ja ottaa ajoneuvon liikennekäyttöön

Tilata rekisteröintitodistuksen

 

Veroasioiden hoito

Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa kaikkia valtuuttajan veroasioita ja saada valtuuttajan verotietoja

Vesikulkuneuvot ja alukset

Vesikulkuneuvojen ja alusten rekisteröinti

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä vesikulkuneuvojen ja alusten rekisteri-ilmoituksia.

 

Meripalvelutietojen ilmoittaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa miehistön meripalvelutiedot.

Tietopalvelut

Kulkuneuvotietojen tilaaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tilata kulkuneuvotietoja.

Anna ja pyydä valtuuksia

Kun tunnistaudut Suomi.fihin, voit antaa ja pyytää sähköisiä valtuuksia valitsemiesi asioiden hoitamiseen.