Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Haku on karttapohjainen palvelu. Sovellus näyttää valitussa paikassa mikrofoneille käytettävissä olevat, televisiotoiminnalta vapaan yksittäisen mikrofonin keskitaajuuden tai vapaan taajuusalueen alimman ja ylimmän keskitaajuuden tv-UHF-alueella. Palvelun avulla voit hakea langattomille mikrofoneille käytettävissä olevia taajuuksia maanpäällisen digi-tv:n taajuusalueelta 470–694 MHz.

Hakupalvelun toimintaperiaate

Sovelluksen käyttö

Sovelluksessa valitaan mikrofonin käyttöpaikka karttaa klikkaamalla tai syöttämällä käyttöpaikan osoite sille varattuun kenttään, esimerkiksi "Itämerenkatu 3, Helsinki".

Halutessaan käyttäjä voi myös rajoittaa haettavaa taajuusaluetta, joka oletusarvoisesti on 470–694 MHz, tai syöttää vain yhden haettavan pistetaajuuden. Tällöin "Hae"‐painikkeella käynnistettävä haku palauttaa annetulta taajuusalueelta löytyneet, käyttökelpoiset mikrofonitaajuudet tai ainoastaan käyttäjän syöttämän pistetaajuuden, mikäli se vain on valitussa paikassa käytettävissä. Ellei hakuehtojen mukaisia käyttökelpoisia taajuuksia löydy, kerrotaan siitä sanallisesti.

Sovelluksen toimintaperiaatteet

Sovelluksen palauttamat käyttökelpoiset taajuudet ovat sellaisia, jotka eivät häiritse tavanomaista maanpäällisen verkon tv‐vastaanottoa ja jotka eivät itse häiriinny käytössä olevista tv‐lähettimistä. Kriteerinä edellisille käytetään tv‐lähettimen (50 % ajasta) aiheuttamaa minimikentänvoimakkuutta 45 dBuV/m laskettuna ITU‐R:n suosituksen P.1546 mukaisesti. Laskennassa tv‐lähettimelle käytetään sen tehollisen antennikorkeuden maksimiarvoa [1], sen lähetysantenni oletetaan ympärisäteileväksi eikä radioaallon etenemisessä huomioida vesistöjen vaikutusta. Edellä mainituilla yksinkertaistuksilla tv‐lähettimien vaikutusalue on ympyrä, jonka keskipisteessä on itse lähetin (‐antenni) ja jonka sisäpuolella tv‐lähettimen aiheuttama kentänvoimakkuus on suurempi kuin 45 dBuV/m (50 % ajasta). Ympyrän ulkopuolella radiomikrofonin ei katsota häiritsevän kyseessä olevan tv‐lähettimen vastaanottoa eikä häiriintyvän itse tv-lähettimestä.

Käytössä olevien tv‐lähettimien [2] lisäksi sovellus ottaa huomioon myös Suomelle kansainvälisissä sopimuksissa kirjatut tv‐taajuuksien alueelliset varaukset. Näiden maantieteellisten alueiden rajat ovat karkealla tasolla muodostuneet maakuntajaon perusteella siten, että alueita on UHF‐taajuuksilla (470–694 MHz) 39, kun maakuntia on yhteensä 19. Kunkin alueen tv-katsojia palvelee pääasiallisesti alueen keskellä oleva päälähetin ja kullekin alueelle on osoitettu keskimäärin 6 UHF‐taajuutta. Suurin osa näistä taajuusvarauksista on jo käytössä eli asianomaisella taajuudella on aluetta palveleva tv‐lähetin tai tv‐lähetinverkko. Sovellus poistaa käyttökelpoisista mikrofonitaajuuksista kullekin alueelle varatut tv‐taajuudet vain siinä tapauksessa, että taajuus on jo otettu alueella tv‐käyttöön. Muussa tapauksessa taajuus esitetään käyttökelpoisten mikrofonitaajuuksien listassa punaisella värillä. Tämän tarkoituksena on muistuttaa käyttäjää siitä, että taajuudelle saattaa tulevaisuudessa olla odotettavissa tv‐käyttöä.

Sovellus huomioi reportteriyhteydet

Tv‐taajuuksien lisäksi sovellus huomioi myös yleisradioyhtiöiden reportteriyhteyksille koko maassa varatut taajuudet kaistoilta 470–478 MHz ja 486–494 MHz. Koska kyse on yksittäisistä pistetaajuuksista, ei näitä kaistoja ole kokonaan haluttu jättää pois käytettävistä mikrofonitaajuuksista, vaan sovellus poistaa kunkin pistetaajuuden ympäriltä reportteriyhteyksien käyttämän kaistanleveyden (200 kHz), ja jättää niihin sopivan suojakaistan (100 kHz) mikrofonin omaan kaistanleveyteen (200 kHz) nähden. Samalla tavalla suojakaistat (100 kHz) jätetään myös tv‐lähetteisiin, joiden kaistanleveydet ovat UHF‐alueella 8 MHz. Myös radiomikrofonien käyttämien taajuusalueiden reunoille jätetään suojakaistat erotukseksi muusta radioliikenteestä.

Huomioitavaa sovelluksen käyttäjälle

Sovellus on tarkoitettu etsimään sellaisia radiomikrofonitaajuuksia, jotka voidaan ottaa käyttöön heti ja joiden käyttöä voidaan tämänhetkisen tiedon perusteella jatkaa mahdollisimman pitkään.

Sovellus ei ota huomioon käytössä jo olevia mikrofonitaajuuksia, koska niitä ei rekisteröidä Traficomin toimesta. Sovellus ei myöskään huomioi mikrofonitaajuuksien toisilleen mahdollisesti aiheuttamia keskinäismodulaatiohäiriöitä. Sovellus rajoittaa palauttamiaan hakutuloksia vain jo toteutuneen tai vielä suunnitelmissa olevan tv‐käytön perusteella sekä yleisradioyhtiöiden reportteriyhteyksiin varattujen taajuuksien perusteella.

Käyttäjän kannattaa huomioida, etteivät sovelluksen löytämät taajuudet ole ainoita, joita radiomikrofonille saa käyttää, vaan myös muiden mikrofoneille osoitettujen taajuuksien käyttö on mahdollista – kunhan ei aiheuteta häiriötä maanpäällisten verkkojen tv‐vastaanotolle tai yleisradioyhtiöiden reportteriyhteyksille. Sovelluksen ehdottamilla taajuuksilla tällaisia häiriöitä ei pitäisi esiintyä.

_____________________

[1] Todellisuudessa tehollinen antennikorkeus vaihtelee eri säteilysuuntiin ympäröivän maanpinnan korkeuden funktiona.
[2] Käytössä oleviksi tv‐lähettimeksi lasketaan kaikki Traficomin myöntämään ja voimassa olevaan radiolupaan kirjatut tv‐lähettimet.