Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Taksamittarin asennus ja korjaus

Taksamittarin asennus ja korjaus -luvan saamisen edellytykset ja hakemukset.

Korjaamolupien hakeminen

Lupia luvanvaraisen korjaamon toimintaan voi hakea Traficomista sähköisillä lomakkeilla. Lomakkeet täytetään sähköisesti ja niihin liittyvät asiakirjat voidaan myös lähettää sähköisessä muodossa hakemuksen liitteenä.

Luvan- ja ilmoituksenvaraisten korjaamoiden luvat ja ilmoitukset ovat toimipaikkakohtaisia.

Luvanvaraisen korjaamon vuosimaksu on 100€/lupa ja ilmoituksenvaraisen korjaamon 50€/ilmoitus.

1: Luvan saamisen edellytykset

  • Hakija on merkitty yritys- ja yhteisötietojärjestelmään
  • Hakijalla on käytettävissään asennus- ja korjaustoiminnassa tarvittavat asianmukaiset työtilat (jarrujen korjaukset tulee voida suorittaa sääolosuhteista riippumatta)
  • Hakijalla on käytettävissään asennus- ja korjaustoimintaa varten riittävän ammattitaitoinen henkilöstö
  • Hakijalla on käytettävissään toiminnan harjoittamiseen vaadittava laitteisto

Lupaa taksamittarin asennukseen ja korjaukseen ei saa myöntää hakijalle, jonka toiminnasta vastaa omistussuhteen kautta tai muutoin taksiautoilija tai taksiautoiljoiden järjestö.

 

2: Asennus- ja korjaustyöstä vastuullinen henkilö

Hakemukseen on merkittävä asennus-, säätö- ja korjaustyöstä vastuullinen henkilö. Tällä henkilöllä on oltava sellainen koulutus tai kokemus, joka mittarin valmistajan tai maahantuojan tai Traficomin tarkastustehtävään valtuuttaman katsastustoimipaikan antaman selvityksen perusteella on katsottava riittäväksi.

3: Hakemuksen pakolliset liitteet

Todistus vastuuhenkilön suorittamasta taksamittarien asennus- ja korjauskurssista.

4: Asennettavat, korjattavat ja säädettävät taksamittarit

Lupahakemukseen tulee merkitä, minkä valmistajan taksamittareita hakemus koskee. Luvanhaltija on oikeutettu asentamaan ja korjaamaan vain luvassa erikseen mainitun valmistajan taksamittareita.

5: Vaadittavat laitteet ja varusteet

  • Taksamittarin asennuksessa ja korjauksessa tarvittava tekninen laitteisto
  • Taksamittarin valmistajan toimittamat mittarin asennusta, korjausta ja säätöä koskevat ohjeet, voimassa olevat taksat sekä viranomaisten antamat ohjeet toiminnan harjoittamisesta
  • Mittarata, joka on tarkastusta varten käytettävissä ja tarkoitukseen soveltuva

Taksamittarin asennus ja korjaus

Vastuuhenkilön selvitys tiloista ja laitteista