Taksinkuljettajan ajoluvan uudistaminen

Taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolon päättyessä tulee hakea luvan uudistamista

Taksinkuljettajan ajoluvan uudistamista koskevan hakemuksen liitteenä on toimitettava lääkärinlausunto jos,

 • olet täyttänyt 45 vuotta tai täytät 45 vuotta uudistettavan luvan voimassaoloaikana
 • olet täyttänyt 68 vuotta sinun tulee toimittaa ikääntymisen vaikutukset huomioiva laajennettu lääkärinlausunto

Taksinkuljettajan koetta ei kuitenkaan tarvitse suorittaa uudestaan eikä lääkärinlausuntoa toimittaa, jos olet alle 45-vuotias tai olet toimittanut viiden vuoden sisällä lääkärinlausunnon ajo-oikeuden terveydentilan valvontaan, ajo-oikeuden uudistamiseksi tai liikenneopettajalupaa varten.

Sinulle ei voida myöntää taksinkuljettajan ajolupaa, jos et täytä yllä mainittuja edellytyksiä tai  olet syyllistynyt viimeisen viiden vuoden aikana rikos- tai sakkorekisteristeristäsi ilmeneviin seuraaviin tekoihin:

 1. törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, rattijuopumus, törkeä rattijuopumus tai kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta.
 2. sukupuolisiveellisyyttä loukkaava teko, seksuaalirikos, henkeen tai terveyteen kohdistuva rikos, vapauteen kohdistuva rikos, omaisuusrikos, ryöstö, kätkemis- tai rahanpesurikos tai huumausainerikos ja olet saanut siitä ehdollisen tai ehdottoman vankeustuomion.
 3. olet saanut sakkotuomion edellä kohdassa 2 listattujen rikosten vuoksi, ja teko osoittaa ilmeistä sopimattomuutta toimia taksinkuljettajana.
 4. olet syyllistynyt ulkomailla 1-2 kohdissa lueteltuja tekoja vastaavaan rikokseen ja teko on merkitty rikosrekisteriin.
 5. olet syyllistynyt ulkomailla 1-2 kohdissa lueteltuja tekoja vastaavaan rikokseen, se on merkitty sakkorekisteriin ja teko osoittaa ilmeistä sopimattomuutta toimia taksinkuljettajana.

Lue tarkemmin Laki liikenteen palveluista  (Ulkoinen linkki)(320/2017).

Taksinkuljettajan ajolupa uudistetaan Ajovarman palvelupisteessä

Liitä hakemukseen

 • lääkärinlausunto, jos olet täyttänyt 45 vuotta tai täytät 45 vuotta nykyisen luvan voimassaoloaikana tai
 • laajennettu lääkärinlausunto, jos olet täyttänyt 68 vuotta tai täytät 68 vuotta nykyisen luvan voimassaoloaikana

HUOM! Sinun ei tarvitse toimittaa lääkärinlausuntoa, jos olet alle 45-vuotias tai olet toimittanut lääkärinlausunnon viimeisen viiden vuoden aikana ajo-oikeuden uudistamiseksi, korottaaksesi ajo-oikeutesi ryhmän 2 ajo-oikeusluokkiin, liikenneopettajalupaa varten tai ajoterveydentilan valvontaa varten.

 • Ota mukaasi muussa EU- tai ETA-valtiossa myönnetty ajokortti, jos sinulla ei ole suomalaista ajo-oikeutta.
 • Voit toimittaa halutessasi uuden valokuvan. Käytettävissä on ajokorttirekisterin aiemmat kuvat sekä voimassa olevan passin tai henkilökortin kuva.

Päätös taksinkuljettajan ajoluvasta tehdään Traficomissa. Jos ajolupa voidaan myöntää, saat sen postissa kotiin noin kolmen viikon kuluessa.

Luvan voimassaolo

Uudistettu taksinkuljettajan ajolupa on voimassa 5 vuotta tai 2 vuotta nykyisen, voimassa olevan luvan päättymispäivästä, jos uudistamishakemus jätetään korkeintaan 6 kuukautta ennen luvan päättymistä. 

Jos et enää täytä luvan terveysvaatimuksia tai syyllistyt luvan voimassaoloaikana johonkin ajoluvan myöntämisen estävään rikokseen, poliisi voi peruuttaa taksinkuljettajan ajoluvan määräajaksi, väliaikaisesti tai toistaiseksi.