Tee kuolinpesän ilmoitus liikennöinnin jatkamisesta

Jos taksi-, henkilö- tai tavaraliikenneluvan haltijana oleva luonnollinen henkilö kuolee, kuolinpesä saa jatkaa liikennettä enintään kuuden kuukauden ajan kuolinpäivästä, jos se kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa tässä laissa säädetyt edellytykset täyttävän liikenteestä vastaavan henkilön Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

1:

Täytä ja tulosta kuolinpesän ilmoitus liikennöinnin jatkamisesta

2:

Lähetä tulostettu lomake kuolinpesän ilmoituksesta liikennöinnin jatkamiseksi sekä liitteet osoitteeseen; Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Liikenneluvat, PL 320, 00059 TRAFICOM

3:

Saat päätöksen liitteineen postitse hakemuksessa ilmoittamaasi osoitteeseen