Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Tee kuolinpesän ilmoitus liikennöinnin jatkamisesta

Jos taksi-, henkilö- tai tavaraliikenneluvan haltijana oleva luonnollinen henkilö kuolee, kuolinpesä saa jatkaa liikennettä enintään kuuden kuukauden ajan kuolinpäivästä, jos se kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa tässä laissa säädetyt edellytykset täyttävän liikenteestä vastaavan henkilön Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Toimi näin

1: Täytä ja tulosta kuolinpesän ilmoitus liikennöinnin jatkamisesta

Kuolinpesän ilmoitukseen liikennöinnin jatkamisesta tulee liittää perukirjan ote, josta käyvät ilmi kuolinpesän osakkaat ja oikeaksi todistettu jäljennös liikenteestä vastaavan henkilön ammatillisen pätevyyden täyttymistä osoittavasta todistuksesta.

2: Hakemuksen toimittaminen

Lähetä tulostettu lomake kuolinpesän ilmoituksesta liikennöinnin jatkamiseksi sekä liitteet osoitteeseen; Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Liikenneluvat, PL 320, 00059 TRAFICOM

3: Saat päätöksen postitse

Saat päätöksen liitteineen postitse noin 3 viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.  Hakemukseen pyydetyt täydennykset ja selvitykset vaikuttavat kokonaiskäsittelyaikaan.