Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Maksutelevisiopalveluja tarjoavan Suomeen sijoittuneen palveluntarjoajan on ennen toiminnan aloittamista tehtävä sähköinen maksutelevisiopalveluilmoitus. Palvelussa voit myös ilmoittaa aikaisemmassa ilmoituksessa annettuihin tietoihin vaikuttavista toiminnan muutoksista ja toiminnan lopettamisesta.

Käytä tätä palvelua, jos

1

Olet aloittamassa maksutelevisiopalvelun tarjontaa.

  • Maksutelevisiopalvelulla tarkoitetaan palvelua, jossa toiminnan harjoittaja tarjoaa maanpäällisessä digitaalisessa joukkoviestintäverkossa lineaarista maksutelevisiopalvelua käyttäen suojauksen purkujärjestelmää
2

Jokin virastolle aikaisemmin ilmoittamistasi tiedoista on muuttunut.

 Muutosilmoitus tulee tehdä esimerkiksi:

  • Maksutelevisiopalvelua tarjoavan yrityksen / yhdistyksen / elinkeinonharjoittajan yhteystietojen muutoksista
  • Virastolle ilmoitetun yhteyshenkilön vaihtumisesta tai yhteystietojen muutoksesta
  • Asiakkaille tarjottujen palvelujen muutoksista
3

Lopetat aikaisemmin ilmoittamasi maksutelevisiopalvelun tarjonnan

Ohjeita ilmoituksen tekijälle

Mitä toimintaa ilmoitusvelvollisuus koskee?

Maksutelevisiopalveluilmoitus on tehtävä maksutelevisiopalvelun tarjoamisesta, jos palvelun tarjoaja on sijoittautunut Suomeen.

  • Maksutelevisiopalvelulla tarkoitetaan palvelua, jossa toiminnan harjoittaja tarjoaa maanpäällisessä digitaalisessa joukkoviestintäverkossa lineaarista maksutelevisiopalvelua käyttäen suojauksen purkujärjestelmää

Mitä toimijoita ilmoitusvelvollisuus koskee?

Ilmoitusvelvollisuus koskee vain Suomeen sijoittunutta toiminnan harjoittajaa.  Toiminnan harjoittajan katsotaan sijoittautuneen Suomeen, jos:

  1. toiminnan harjoittajan päätoimipaikka on Suomessa ja ohjelma-aikataulua tai ohjelmaluetteloa koskevat päätökset tehdään Suomessa; taikka
  2. toiminnalla on ohjelma-aikataulua tai ohjelmaluetteloa koskevien päätösten, työntekijöiden työskentelypaikan, toiminnan aloittamisen, taloudellisesti merkittävän toiminnan, satelliittilähetysaseman tai satelliittikapasiteetin taikka muun vastaavan seikan perusteella merkittävä liityntä Suomeen.

Sähköinen asiointi

Ilmainen