Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kirjelähetyksiä koskevasta postitoiminnasta on ennen toiminnan aloittamista tehtävä postitoimintailmoitus. Palvelussa voit myös ilmoittaa aikaisemmassa ilmoituksessa annettuihin tietoihin vaikuttavista toiminnan muutoksista ja toiminnan lopettamisesta. Postitoiminnan harjoittamisesta peritään vuotuinen valvontamaksu.

Käytä tätä palvelua, jos

1

Olet aloittamassa kirjelähetyksiä koskevaa postitoimintaa.

2

Jokin Traficomille aikaisemmin ilmoittamistasi tiedoista on muuttunut.

Muutosilmoitus tulee tehdä esimerkiksi:

  • Postitoimintaa harjoittavan yrityksen / yhdistyksen / elinkeinonharjoittajan yhteystietojen muutoksista
  • Traficomille ilmoitetun yhteyshenkilön vaihtumisesta tai yhteystietojen muutoksesta
  • Asiakkaille tarjottujen palvelujen muutoksista
3

Lopetat aikaisemmin ilmoittamasi postipalvelun tarjonnan

Ohjeita ilmoituksen tekijälle

Mitä toimintaa ilmoitusvelvollisuus koskee?

Postitoimintailmoitus on tehtävä kirjelähetyksiä koskevasta postitoiminnasta.

Kirjelähetyksellä tarkoitetaan kuljetettavaksi jätettyä osoitteellista, enintään kahden kilogramman painoista lähetystä, joka sisältää fyysisellä alustalla olevan viestin.

Sähköinen asiointi

Ilmainen