Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Auton muuttaminen kaasu- tai etanolikäyttöiseksi

Voit säästää ympäristöä ja rahaa muuttamalla bensiini- tai dieselkäyttöisen henkilöautosi kaasu- tai etanolikäyttöiseksi.

Auton muuttaminen etanolikäyttöiseksi

1: Muuta auto etanolikäyttöiseksi

Etanolikonversiolaitteita myyvät useat eri tahot, ja etanolikonversion voi teettää tietyillä autokorjaamoilla. Konversion hyväksymiseen liittyvät vaatimukset on annettu Traficomin määräyksessä ”Auton ja sen perävaunun rakenteen muuttaminen”.

Konversio voi vaikuttaa auton takuuseen. Tarkasta konversion mahdolliset vaikutukset takuuseen autovalmistajalta.

2: Vie auto muutoskatsastukseen. Jos auto on käyttöönotettu 1.1.2007 tai sen jälkeen, on päästövaatimusten täyttymisestä esitettävä selvitys

Ennen 1.1.2007 käyttöönotetulle autolle muutoskatsastukseen sisältyvä tarkastus riittää osoittamaan, että auto on muutoksen jälkeen myös päästöjen osalta tieliikennekelpoinen.

Konversion hyväksyminen myös 1.1.2007 alkaen käyttöönotetulle autolle on mahdollista, mutta katsastuksessa on tällöin esitettävä hyväksytyn asiantuntijan tai nimetyn tutkimuslaitoksen antama selvitys päästövaatimusten täyttymisestäSelvitä etukäteen onko muutoksen tekijältä saatavissa todistus päästövaatimusten täyttymisestä. Jos todistusta ei ole saatavissa, autolle saatetaan joutua tekemään EU-vaatimusten mukainen päästötesti. Päästötestejä henkilöautoille tekevät Suomessa osa Traficomin hyväksymistä asiantuntijoista (Ulkoinen linkki) ja tutkimuslaitoksista (Ulkoinen linkki).

Muutoskatsastuksessa auton rekisteritietoihin tehdään merkintä sen soveltuvuudesta korkeaseosetanolille päästöluokaltaan Euro 4 ja sitä vanhemmissa autoissa. Euro 5 ja uudemmissa autoissa etanoli on virallinen käyttövoima ja se kirjataan käyttövoimatietoihin.

Huom. päästövaatimusten osoittamiseen on tulossa helpotuksia 1.3.2021 alkaen. Tutustu Traficomin määräykseen TRAFICOM/194495/03.04.03.00/2019 (Ulkoinen linkki)

Auton muuttaminen kaasukäyttöiseksi

1: Muuta auto kaasukäyttöiseksi.

Kaasukonversioita tekevät tietyt autokorjaamot. Konversion tekemisessä tulee noudattaa Traficomin määräystä ”Auton ja sen perävaunun rakenteen muuttaminen”.  Maakaasulaitteiston asennuksessa tulee käyttää E-säännön 110 vaatimuksia vastaavia osia. Kaasulaitteiston asennus tulee ennen katsastusta tarkastuttaa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 6 luvussa tarkoitetulla tavalla. Lisätietoa TUKESin sivuilla (Ulkoinen linkki).

Päästövaatimusten täyttämiseksi riittää, että konversiossa käytettävän muutossarjan on tarkoitettu ko. autossa käytettäväksi ja vastaa E-säännön 115 vaatimuksia.

Konversio voi vaikuttaa auton takuuseen. Tarkasta konversion mahdolliset vaikutukset takuuseen autovalmistajalta.

2: Vie auto muutoskatsastettavaksi

Muutoskatsastuksessa auton rekisteritietoihin auton käyttövoimaksi merkitään kokonaan tai osittain kaasu, tyypillisimmin ”Bensiini/CNG”. 

Voit hakea muutoksen tekemiseen tukea Traficomilta

Kun muutat bensiini- tai dieselkäyttöisen henkilöauton toimimaan kaasulla tai etanolilla 1.1.2018-30.11.2021 välisenä aikana, voit saada muutoksen kattamiseksi Traficomilta rahallista tukea. Lue lisää muuntotuen hakemisesta ja sen myöntämisen edellytyksisistä. (Ulkoinen linkki)