Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Auton muuttaminen kaasu- tai etanolikäyttöiseksi

Ohjeita auton muuttamisesta kaasu- tai etanolikäyttöiseksi.

Auton muuttaminen etanolikäyttöiseksi

1: Muuta auto etanolikäyttöiseksi

Etanolikonversiolaitteita myyvät useat eri tahot, ja etanolikonversion voi teettää tietyillä autokorjaamoilla. Konversion hyväksymiseen liittyvät vaatimukset on annettu Traficomin määräyksessä ”Auton ja sen perävaunun rakenteen muuttaminen”.

Konversio voi vaikuttaa auton takuuseen. Tarkasta konversion mahdolliset vaikutukset takuuseen autovalmistajalta.

2: Vie auto muutoskatsastukseen. Jos auto on käyttöönotettu 1.9.2009 tai sen jälkeen, on päästövaatimusten täyttymisestä esitettävä selvitys

Ennen 1.9.2009 käyttöönotetulle autolle muutoskatsastukseen sisältyvä tarkastus riittää osoittamaan, että auto on muutoksen jälkeen myös päästöjen osalta tieliikennekelpoinen.

Konversion hyväksyminen myös 1.9.2009 alkaen käyttöönotetulle autolle on mahdollista, mutta katsastuksessa on tällöin esitettävä hyväksytyn asiantuntijan tai nimetyn tutkimuslaitoksen antama selvitys päästövaatimusten täyttymisestäSelvitä etukäteen onko muutoksen tekijältä saatavissa todistus päästövaatimusten täyttymisestä. Jos todistusta ei ole saatavissa, autolle saatetaan joutua tekemään EU-vaatimusten mukainen päästötesti. Päästötestejä henkilöautoille tekevät Suomessa osa Traficomin hyväksymistä asiantuntijoista (Ulkoinen linkki) ja tutkimuslaitoksista (Ulkoinen linkki).

Muutoskatsastuksessa auton rekisteritietoihin tehdään merkintä sen soveltuvuudesta korkeaseosetanolille päästöluokaltaan Euro 4 ja sitä vanhemmissa autoissa. Euro 5 ja uudemmissa autoissa etanoli on virallinen käyttövoima ja se kirjataan käyttövoimatietoihin.

Tutustu Traficomin määräykseen TRAFICOM/194495/03.04.03.00/2019 (Ulkoinen linkki)

Auton muuttaminen kaasukäyttöiseksi

1: Muuta auto kaasukäyttöiseksi.

Kaasukonversioita tekevät tietyt autokorjaamot. Konversion tekemisessä tulee noudattaa Traficomin määräystä ”Auton ja sen perävaunun rakenteen muuttaminen”.  Maakaasulaitteiston asennuksessa tulee käyttää E-säännön 110 vaatimuksia vastaavia osia. Kaasulaitteiston asennus tulee ennen katsastusta tarkastuttaa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 6 luvussa tarkoitetulla tavalla. Lisätietoa TUKESin sivuilla (Ulkoinen linkki).

Päästövaatimusten täyttämiseksi riittää, että konversiossa käytettävän muutossarjan on tarkoitettu ko. autossa käytettäväksi ja vastaa E-säännön 115 vaatimuksia.

Konversio voi vaikuttaa auton takuuseen. Tarkasta konversion mahdolliset vaikutukset takuuseen autovalmistajalta.

2: Vie auto muutoskatsastettavaksi

Muutoskatsastuksessa auton rekisteritietoihin auton käyttövoimaksi merkitään kokonaan tai osittain kaasu, tyypillisimmin ”Bensiini/CNG”. 

Muuntotuki

Muuntotuen hakuaika on päättynyt 31.12.2022.