Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ohjeita auton muuttamisesta kaasu- tai etanolikäyttöiseksi.

Auton muuttaminen etanolikäyttöiseksi

1

Muuta auto etanolikäyttöiseksi

Etanolikonversiolaitteita myyvät useat eri tahot, ja etanolikonversion voi teettää tietyillä autokorjaamoilla. Konversion hyväksymiseen liittyvät vaatimukset on annettu Traficomin määräyksessä ”Auton ja sen perävaunun rakenteen muuttaminen”ja sitä muuttavassa määräyksessä "Auton ja sen perävaunun rakenteen muuttamisesta annetun määräyksen 6.3 kohdan muuttamisesta".

Konversio voi vaikuttaa auton takuuseen. Tarkasta konversion mahdolliset vaikutukset takuuseen autovalmistajalta.

2

Vie auto muutoskatsastukseen. Jos auto on käyttöönotettu 1.9.2009 tai sen jälkeen, on päästövaatimusten täyttymisestä esitettävä selvitys

Ennen 1.9.2009 käyttöönotetun auton tulee täyttää muutoskatsastuksessa vaatimukset, jotka koskevat määräaikaiskatsastuksessa tehtävää pakokaasupäästöjen tarkastamista. 

Konversion hyväksyminen 1.9.2009 alkaen käyttöönotetulle autolle edellyttää, että

* ajoneuvoon muutoksen tekemiseksi asennettavat tuotteet soveltuvat kyseisessä ajoneuvossa käytettäviksi ja siitä esitetään tuotteen valmistajan todistus;

* ajoneuvossa on tai siihen on vaihdettu pääosin etanolista koostuvalle polttoaineelle soveltuvat osat ja komponentit, jotka kestävät etanolin jatkuvaa käyttöä. Tästä on esitettävä muutoksen suorittaneen tahon todistus; ja

* ajoneuvo läpäisee muutoskatsastuksessa määräaikaiskatsastusta vastaavan ottomoottorilla varustetun ajoneuvon pakokaasupäästöjen tarkastuksen. Pakokaasupäästöjen tarkastuksessa sovelletaan sellaisen ajoneuvon määräaikaiskatsastusta koskevia vaatimuksia, jonka käyttöönotosta on katsastushetkellä kulunut yli 10 vuotta.

Muutoskatsastuksessa auton rekisteritietoihin tehdään merkintä siitä, että auto on muutettu käyttämään pääosin etanolista koostuvaa polttoainetta. 

Tutustu Traficomin määräyksiin: 

TRAFICOM/194495/03.04.03.00/2019 

TRAFICOM/534395/03.04.03.00/2022

Auton muuttaminen kaasukäyttöiseksi

1

Muuta auto kaasukäyttöiseksi.

Kaasukonversioita tekevät tietyt autokorjaamot. Konversion tekemisessä tulee noudattaa Traficomin määräystä ”Auton ja sen perävaunun rakenteen muuttaminen”.  Maakaasulaitteiston asennuksessa tulee käyttää E-säännön 110 vaatimuksia vastaavia osia. Kaasulaitteiston asennus tulee ennen katsastusta tarkastuttaa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 6 luvussa tarkoitetulla tavalla. Lisätietoa TUKESin sivuilla (Ulkoinen linkki).

Päästövaatimusten täyttämiseksi riittää, että konversiossa käytettävän muutossarjan on tarkoitettu ko. autossa käytettäväksi ja vastaa E-säännön 115 vaatimuksia ja auto täyttää muutoskatsastuksen yhteydessä tehtävässä pakokaasumittauksessa käytönaikaiset pakokaasupäästövaatimukset

Konversio voi vaikuttaa auton takuuseen. Tarkasta konversion mahdolliset vaikutukset takuuseen autovalmistajalta.

2

Vie auto muutoskatsastettavaksi

Muutoskatsastuksessa auton rekisteritietoihin auton käyttövoimaksi merkitään kokonaan tai osittain kaasu, tyypillisimmin ”Bensiini/CNG”. 

Muuntotuki

Muuntotuen hakuaika on 30.6.2024-15.12.2024.

Päivitetty