EU:n sääntelyn alaisten ilma-alusten lentokelpoisuustarkastukset

Lentokelpoisuustodistuksen voimassaolon edellytyksenä on, että sen liitteenä on voimassa oleva todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta (Airworthiness Review Ceritificate, ARC). Lentokelpoisuuden tarkastustodistus, ARC, annetaan hyväksytysti suoritetun lentokelpoisuustarkastuksen perusteella vuodeksi kerrallaan.

Ilma-alus voidaan esittää etuajassa lentokelpoisuuden tarkastukseen edellisen tarkastuksen voimassaolon 90 viimeisen päivän aikana ilman, että se aikaistaisi uuden lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voimassaolojakson päättymispäivämäärää. Muussa tapauksessa uuden lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voimassaolon päättymispäivä määräytyy todistuksen kirjoittamispäivän mukaan.

Mikäli ilma-alus on pysynyt koko ARC:n voimassaoloajan ns. valvotussa ympäristössä, voi valvonnasta vastaava hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio jatkaa ARC:n voimassaoloa vuodella kerrallaan enintään kaksi kertaa. Ilma-alus on pysynyt valvotussa ympäristössä, jos se on ollut (saman) hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation hallinnassa ja kaikki huollot on sinä aikana tehnyt hyväksytty huolto-organisaatio.

Toisin sanoen, jos ilma-aluksen jatkuvaa lentokelpoisuutta on hallinnoinut omistaja itse ilman CAMO-hyväksyntää (mikä on täysin sallittua yksityiskäytössä oleville kevyille ilma-aluksille), ei ilma-alus ole ollut valvotussa ympäristössä. Tällöin ARC:n voimassaoloa ei voi jatkaa, vaan on tehtävä uusi lentokelpoisuustarkastus aina, kun ARC:n voimassaolo päättyy. Samoin tulee toimia, jos ilma-alukselle on tehnyt jonkin huoltotoimenpiteen muu kuin hyväksytty huolto-organisaatio (huoltomekaanikko ilman organisaatiota) ARC:n voimassaoloaikana.

ARC:n voi kirjoittaa tarkastuksen tehnyt jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio, tai kevyille Osa ML:n soveltamisalaan kuuluville ilma-aluksille myös Osa ML mukaisesti hyväksytty lentokelpoisuuden hallinnointiin hyväksytty CAO -organisaatio, tai vuosihuollon yhteydessä Osa 145 mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio, Osa ML mukaisesti huoltamiseen hyväksytty CAO -organisaatio, tai Osa ML mukaisesti lentokelpoisuustarkastuksiin valtuutettu huoltohenkilöstö.