Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

EUSpace4Ukraine-hackathonissa valjastettiin avaruusjärjestelmiä humanitaarisen avun tuottamiseen

EU:n avaruusohjelmavirasto (EUSPA) järjesti kesä–heinäkuun vaihteessa kolmipäiväisen innovaatiokilpailun, jossa kilpailijat ideoivat, miten EU:n avaruusjärjestelmiä voisi hyödyntää humanitaarisen avun tuomiseksi Ukrainaan. 

Tarve humanitaariselle avulle on moninaista. Kilpailijatiimeillä olikin ideoita laajasti eri alueilta ruoka-avun ja pakolaisten turvallisesta reitittämisestä mielenterveyspalveluiden kohdentamiseen etäyhteyksin sota-alueella ja kulttuuriperinnön tuhojen kartoittamiseen. Myös maahanmuutto- ja kotouttamispalveluiden löytämiseen kohdemaassa etsittiin ratkaisuja.

Avaruustoiminnan tuomien mahdollisuuksien yhdistäminen humanitaarisiin tarkoituksiin vaatii laaja-alaista osaamista. Pelkkä satelliittinavigoinnin tai kaukokartoituksen tekniikan osaaminen ei riitä, vaan lisäksi tulee ymmärtää hädänalaisten tarpeet, resurssit sekä ympäröivät olosuhteet. Myös avustusjärjestöjen organisaatiot ja toimintatavat on huomioitava, jotta uudesta ratkaisusta tulee lopulta käyttökelpoinen. Kilpailijoiden tukena olikin EUSPAn asiantuntijoiden lisäksi laaja joukko kumppaneita hyväntekeväisyysjärjestöistä sekä julkiselta- ja yksityissektorilta.

LAIA-järjestelmän Sentinel-satelliittien datasta tunnistamia vaarallisia alueita
LAIA-järjestelmän Sentinel-satelliittien datasta tunnistamia vaarallisia alueita.

Voittajaratkaisu syntyi kahdesta kilpailevasta ideasta

Osalla kilpailijoista oli jo tullessaan valmis sovellus, jota he aikoivat muokata uuteen käyttötarkoitukseen. Toisilla tiimeillä oli taas vain idea ja joukko osaavia kavereita. Kaikilla oli kuitenkin kaksi vuorokautta aikaa demonstroida miten heidän ratkaisunsa voisi auttaa hädänalaisia. EUSPA lupasi auttaa potentiaalisia sovelluksia kilpailun jälkeen eteenpäin jatkokehityksessä.

Tapahtuman lopussa tiimit pitchasivat kehittämiään ratkaisuja, joita tuomaristo arvioi niiden vaikuttavuuden, innovatiivisuuden, skaalautuvuuden ja teknisen valmiuden sekä tiimin sitoutuneisuuden perusteella.

Kilpailun voittajaksi selvisi voimansa yhdistänyt tiimi LAIA, joka rakensi 48 tunnin kuluessa demonstraation siitä, miten konfliktialueelta voidaan tunnistaa vaarallisia alueita ja suositella näitä välttäviä kulkureittejä.

Osallistujien yhteistä auttamistahtoa kuvaa hyvin se, että voittajaratkaisu syntyi kahdesta kilpailevasta ideasta. Heti ensimmäisenä päivänä nämä tiimit huomasivat voivansa tehdä yhdessä enemmän: ensimmäinen tiimi pyrki tunnistamaan Copernicus-järjestelmän Sentinel-satelliittien keräämästä kuva-, lämpökamera- ja SAR-tutkadatasta vaarallisia alueita esimerkiksi savu- ja lämpöhavaintojen perusteella; toinen tiimi taas pyrki löytämään turvallisia reitityksiä ruuan ja muiden tarvikkeiden kuljettamiseen hädässä olijoille.

Keskenään kilpailemisen sijasta nämä tiimit päättivät yhdistää voimansa ja lopputuloksena syntyi demonstraatio vaara-alueiden tunnistamisesta ja turvallisen reitin löytämisestä näiden lomasta.

LAIA-järjestelmän tekemä reittisuositus, joka kiertää tunnistetut vaaralliset alueet.
LAIA-järjestelmän tekemä reittisuositus, joka kiertää tunnistetut vaaralliset alueet.

Halu auttaa toi osallistujat yhteen

Mentorina pystyin omalta osaltani avittamaan tiimejä keskustelemalla ja nostamalla ajatuksia oman osaamiseni ja kokemusteni pohjalta avaruustoiminnan näkökulmasta. Saimme myös oikaistua muutaman ylimääräisen mutkan tiimien kehitystyöstä täsmävinkeillä olemassa olevista ratkaisuista. Osallistuminen tiesi pitkiä työpäiviä ja epämukavuusalueelle menemistä. Silti kokemus oli virkistävä ja positiivinen.

Ai niin, kukaan kilpailijoista tai mentoreista ei saanut rahallista palkkiota osallistumisestaan, kaikki tehtiin halusta auttaa ja tukea silloin, kun apua tarvitaan.

Jatketaan keskustelua somessa

Kirjoittaja Tero Vihavainen työskentelee Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksessa johtavana asiantuntijana. Arkiset työpäivät kuluvat erilaisissa EU:n ja kotimaan työryhmissä satelliittinavigointi- ja muiden avaruusjärjestelmien kehitystä seuratessa, erilaisia aloitteita ja selontekoja analysoidessa sekä niistä sidosryhmille viestiessä.

Twitter: @VihavainenTero (Ulkoinen linkki)

LinkedIn: Tero Vihavainen (Ulkoinen linkki)

Päivitetty