Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Henkilöliikenteen kansainväliset kuljetusluvat ja kuljetuskirjat

Henkilöliikenteen luvat ja kuljetuskirjat

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myöntää kansainvälisen reittiliikenneluvan Suomen ja ei-EU-valtion välille harjoitettavaa säännöllistä henkilöliikennettä varten (esim. Suomi–Venäjä) sekä EU-reittiliikenneluvan yhteisön alueella harjoitettavaa säännöllistä henkilöliikennettä varten.

Jos harjoitat EU:n alueella kansainvälistä satunnaisliikennettä, satunnaisliikenteenä harjoitettavaa kabotaasiliikennettä tai säännöllisenä erityisliikenteenä harjoitettavaa kabotaasiliikennettä linja-autolla, tarvitset joukkoyhteisöluvan lisäksi EU-kuljetuskirjavihkon.

Jos harjoitat satunnaista henkilöliikennettä linja-autolla Suomen ja Venäjän tai Suomen ja Ukrainan välillä, tarvitset sekä yhteisön joukkoliikenneluvan että noutoluvan.

Jos harjoitat satunnaista henkilöliikennettä linja-autolla Suomen ja Interbus-sopimukseen kuuluvien Euroopan yhteisön ulkopuolella olevien valtioiden välillä, tarvitset sekä yhteisön joukkoliikenneluvan että Interbus-kuljetuskirjavihkon.

Lisäksi voit anoa Traficomista todistuksen omaan lukuun harjoitettavaa satunnaista linja-autoliikennettä varten (esim. jos urheiluseura omistaa linja-auton ja lähtee sillä pelimatkalle Eurooppaan). Todistuksen lisäksi et tarvitse joukkoyhteisölupaa. Todistus voidaan myöntää maksimissaan 5 vuodeksi.

EU-kuljetuskirjavihko

Kuljetuskirjavihko on tarkoitettu jäsenvaltioiden välillä linja-autolla harjoitettavaa satunnaisliikennettä, satunnaista kabotaasiliikennettä ja säännöllisenä erityisliikenteenä harjoitettavaa kabotaasiliikennettä varten.

Kuljetuskirjavihkossa on 25 matkaan oikeuttavat kuljetuskirjat eli vihkon sivut. Autossa matkan aikana riittää kyseessä olevaan matkaan oikeuttava kuljetuskirja. Kuljetuskirja on voimassa koko matkan ajan kauttakulku mukaan lukien.

  • Kun kyseessä on kuljetuskirjavihkon kohta 5:n mukainen satunnaisliikenteenä harjoitettava kabotaasiliikenne, liikenteenharjoittaja palauttaa kopiot kuljetuskirjasta Traficomille.
  • Kun kyseessä on kuljetuskirjavihkon kohta 5:n mukainen säännöllisenä erityisliikenteenä harjoitettava kabotaasiliikenne, kuljetuskirjat on täytettävä kuukausittaisen yhteenvedon muodossa ja palautettava Traficomille.

EU-kuljetuskirjavihko on voimassa niin kauan, kunnes kaikki sen sisältämät kuljetuskirjat on käytetty, tai jos asetukseen 1073/2009 tulee senkaltaisia muutoksia, että muutokset vaativat kuljetuskirjavihkon päivityksen.

Interbus-kuljetuskirjavihko

Interbus-kuljetuskirjavihko on tarkoitettu linja-autolla harjoitettavaa  kansainvälistä satunnais- ja kabotaasiliikennettä varten matkustajaliikenteestä tehdyn Interbus-sopimuksen mukaisesti. Kuljetuskirjavihkossa on 25 matkaan oikeuttavat kuljetuskirjat eli vihkon sivut. Autossa matkan aikana riittää kyseessä olevaan matkaan oikeuttava kuljetuskirja. Kuljetuskirja on voimassa koko matkan ajan kauttakulku mukaan lukien.

Interbus-sopimukseen kuuluvat valtiot ovat EU-valtiot, Albania, Bosnia-Herzegovina, Moldova, Montenegro, Turkki ja Ukraina.

Interbus-kuljetuskirjavihko on voimassa niin kauan, kunnes kaikki sen sisältämät kuljetuskirjat on käytetty, tai jos Interbus-sopimukseen tulee senkaltaisia muutoksia, että muutokset vaativat kuljetuskirjavihkon päivityksen.

Noutolupa

Suomen ja Venäjän sekä Suomen ja Ukrainan välisen maantieliikennesopimuksen mukaisesti tarvitaan noutolupa satunnaiseen henkilöliikenteeseen silloin, kun matkustajia haetaan tyhjällä linja-autolla Venäjältä tai Ukrainasta tai matkustajat vaihtuvat kyseessä olevan matkan aikana.

Noutolupaa ei tarvita silloin, kun henkilöryhmä viedään toiseen sopimusvaltioon, edellyttäen, että linja-auto palaa tyhjänä Suomeen tai kun koko matkan ajan kuljetetaan samaa henkilöryhmää.

Noutolupa on kertalupa, mutta voimassa kalenterivuoden + 1 kk seuraavaa vuotta. Noutolupa oikeuttaa myös kauttakulkuun.

Kansainvälinen reittiliikennelupa

Lupa oikeuttaa yhtiön, jolla on toimivaltaisen viranomaisen myöntämä joukkoliikennelupa, harjoittamaan kansainvälistä säännöllistä henkilöliikennettä Suomen ja ei-EU-valtion välillä. Lupa ei oikeuta harjoittamaan maan sisäistä liikennettä.

Lupa myönnetään yhdessä toisen sopimusvaltion kanssa. Traficom myöntää luvan Suomen alueelle.

Luvan liitteenä on aikataulu, jossa on merkittynä kaikki pysäkit, joilta matkustajia otetaan kyytiin tai matkustajia jätetään kyydistä sekä reittikartta.

Lupa on voimassa viisi vuotta.

Kansainvälinen reittiliikennelupa EU-yhteisön alueella

Asetuksen (EY) 1073/2009 mukaisesti lupa oikeuttaa yhtiön, jolla on toimivaltaisen viranomaisen myöntämä joukkoyhteisölupa harjoittamaan säännöllistä henkilöliikennettä linja-autolla EU-yhteisön alueella. 

Luvan myöntää sen valtion toimivaltainen viranomainen, johon liikenteenharjoittaja on sijoittautunut.

Luvan liitteenä on aikataulu, jossa on merkittynä kaikki pysäkit, joilta matkustajia otetaan kyytiin tai matkustajia jätetään kyydistä sekä reittikartta.

Lupa on voimassa viisi vuotta.

Todistus jäsenvaltioiden välillä omaan lukuun harjoitettavaa linja-autoliikennettä varten

Todistus, joka annetaan asetuksen (EY) 1073/2009 mukaisesti, oikeuttaa harjoittamaan linja-autoliikennettä omaan lukuun Suomen ja toisen jäsenvaltion välillä.

  • Liikenne omaan lukuun on liikennettä, jonka luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voittoa tai kaupallista hyötyä tavoittelematta järjestää.
  • Liikenteeseen käytettävät linja-autot ovat kyseisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön omaisuutta tai tämä on ostanut ne osamaksulla tai hankkinut ne pitkäaikaisella vuokrasopimuksella ja jos kyseisen henkilön tai oikeushenkilön henkilökuntaan kuuluva luonnollinen henkilö itse ajaa niitä.
  • Todistuksen myöntää sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa linja-auto on rekisteröity, ja se on voimassa koko matkan ajan kauttakulku mukaan lukien.
  • Todistus on voimassa maksimissaan viisi vuotta.