Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Henkilöliikennetutkimus syksy 2022: Suomalaisten liikkuminen

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus (HLT) on suomalaisten liikkumistottumuksia kuvaava seurantatutkimus. Tässä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten liikkumista ajanjaksolla 1.9.–30.11. 2022. Henkilöliikennetutkimuksen tavoitteena on luoda yleiskuva suomalaisten liikkumisesta
ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä henkilöliikennematkojen väestöryhmittäisistä, alueellisista ja ajallisista vaihteluista.