Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ei asuinkäytössä olevaan rakennukseen, joiden yhteydessä on yli 20 pysäköintipaikkaa rakennuksen sisällä tai samalla kiinteistöllä, pitää asentaa sähköauton latauspiste viimeistään 31.12.2024.

Asennusvaatimus ei koske

  • asuinkäytössä olevia rakennuksia (kerrosalasta vähintään puolet asumiskäytössä)
  • rakennuksia, joissa ei käytetä energiaa sisäilmaston ylläpitämiseen (lämmitys tai jäähdytys)
  • puolustushallinnon käytössä olevia rakennuksia
  • jos rakennuksen omistaa ja sitä käyttää mikroyritys. Mikroyritys on yritys tai yksityinen henkilö, jonka henkilöstömäärä on alle 10 vuosityöyksikköä ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma enintään 2 miljoonaa euroa.

Tee alustava arvio sähköauton latauspisteen asennusvelvoitteesta

Arvio ei ole viranomaispäätös eikä vapauta omistajaa latauslain 7 §:n mukaisesta vastuusta.

(https://eservices.traficom.fi/ContactForms/tree/Sahkoauton-latauslaki)

Latauspisteen vaatimuksia

  • tulee olla tarkoitettu sähköauton lataukseen
  • latauspisteen teho yli 3,7kW
  • varustettu Type2 tai CCS liittimellä, riippuen latauspisteen ominaisuuksista
  • latauspisteeksi käy myös lain liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta mukainen julkinen latauspiste.

Säädökset

Lailla on pantu täytäntöön rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi 2010/31/EU. Kyseinen direktiivi on osa Euroopan komission puhtaan energian pakettia (Clean Energy for All Europeans). Lailla pyritään myös edistämään tavoitetta saada Suomi hiilineutraaliksi vuonna 2035 ja parantamaan yleisesti sähköajoneuvojen latausmahdollisuuksia.

Päivitetty