Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tyypillinen lento jakaantuu kolmeen vaiheeseen: lennon suunnittelu, itse lento ja lennon lopettaminen.

Lennon suunnittelu

Huolellinen lennon valmistelu on tärkeä osa lentoturvallisuutta. Ennen lennolle lähtöä selvitetään ilmailun tietojärjestelmän avulla sääolosuhteet lähtö- ja määräpaikalla sekä aiotulla reitillä. Samalla selvitetään mahdollisten lennonjohtoelimien aukioloajat ja aktiiviset vaara-alueet sekä tehdään polttoaine- ja kuormauslaskelmat.

Lennon suoritus

Itse lennon suoritus alkaa ilmailuvälineen huolellisella tarkastamisella ja lentokuntoon saattamisella. Lennon aikana seurataan lennon edistymistä suunnitelmaan verrattuna, jolloin voidaan havaita mahdolliset poikkeamat hyvissä ajoin. Esimerkiksi suunniteltua voimakkaampi vastatuuli voi vaatia lentokorkeuden tai -nopeuden muuttamista tai ylimääräisen välilaskun tekemistä polttoainetäydennystä varten.

Lennon lopetus

Laskeutumisen jälkeen täytetään asiakirjat, kuten ilma-aluksen lokikirja, pysäköidään ilma-alus ja laitetaan mahdolliset seisontasuojat. Jos lentosuunnitelma on jätetty lennonjohdolle ja laskeudutaan valvomattomalle lentopaikalle, täytyy muistaa myös päättää lentosuunnitelma.

Päivitetty