Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Sekä EU:n lentoliikenteen päästökaupassa että CORSIAssa ilma-alusten käyttäjät tarkkailevat päästöjään ja toimittavat todennetun päästöraportin toimivaltaiselle viranomaiselle eli Suomessa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Päästöjen tarkkailu


EU:n lentoliikenteen päästökaupassa (Ulkoinen linkki) ja CORSIAssa (Ulkoinen linkki) ilma-alusten käyttäjät tarkkailevat hiilidioksidipäästöjään Traficomin hyväksymän päästöjentarkkailusuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa kerrotaan, miten ilma-alusten käyttäjän hiilidioksidipäästöt muodostuvat sekä miten tietoja käsitellään, tallennetaan ja valvotaan. Päästöjentarkkailusuunnitelma tehdään täydentämällä Euroopan komission tuottama päästöjentarkkailusuunnitelmapohja, joka on saatavilla ohjeineen EU:n päästökauppasivustolta (Ulkoinen linkki).

Päästöjen raportointi


Ilma-alusten käyttäjä toimittaa vuosittain 31.3. mennessä Traficomille raportin edellisen vuoden hiilidioksidipäästöistään. Raportin tulee sisältää hiilidioksidipäästötiedot kaikilta ilma-alusten käyttäjän operoimilta päästökauppaan ja/tai CORSIAan kuuluvilta lennoilta, ja olla itsenäisen ja hyväksytyn todentajan todentama. Päästöraportti tehdään täydentämällä Euroopan komission tuottama päästöraporttipohja, joka on saatavilla ohjeineen EU:n päästökauppasivustolta (Ulkoinen linkki).

Päästöjen todentaminen


Ilma-alusten käyttäjä palauttaa päästöraportin yhdessä todentajan lausunnon kanssa. Todentajan antamasta lausunnosta käy ilmi, onko päästöraportti tyydyttävä. Raportti voidaan katsoa tyydyttäväksi, mikäli se on laadittu asetettujen vaatimusten mukaisesti ja kokonaispäästöjä ei ole ilmoitettu oleellisesti väärin.

Traficom hyväksyy lentoliikenteen päästöjen todentajat Suomessa. Todentajaorganisaation on oltava akkreditoitu lentoliikenteen päästöjen todentajaksi jossain ETA-maassa. Todentajaorganisaatio todentaa päästöraportit voimassa olevien säädösten mukaisesti.

 

Suomessa hyväksytyt lentoliikenteen päästökaupan ja CORSIAn todentajat

VERIFAVIA SARL

(Cofrac accreditation certificate number 3-2127)

Tel: +33 143 227 194

Email: corsia@verifavia.com

Lisätietoja

Helena Waltari

Sähköposti: helena.waltari@traficom.fi

Puhelin: +358 29 534 6132

Päivitetty