Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Kauko-ohjattujen lennokkien ja ilma-alusten (UAS/RPAS/Drone) taajuudet ja radiolupa-asiat

Kauko-ohjatuissa lennokeissa ja ilma-aluksissa olevien radiolaitteiden sekä niiden ohjauslaitteiden on oltava vaatimustenmukaisia. Eurooppalaisten säännösten mukaan radiolaitteella täytyy olla vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CE-merkintä. Langattomia laitteita ja niiden käyttöä koskevat määräykset vaihtelevat kansainvälisesti, ja esimerkiksi ulkomaisissa verkkokaupoissa myydään laitteita, joiden käyttö Suomessa voi aiheuttaa häiriöitä. Kun laitteiden taajuudet ja tehot ovat oikeita, ne eivät häiritse muita radiolaitteita.

Traficom ohjaa ja valvoo radiotaajuuksien käyttöä Suomessa. Taajuuksien käytön suunnittelulla pyritään varmistamaan, että radiojärjestelmille on osoitettavissa riittävästi käyttökelpoisia, mahdollisimman häiriöttömiä radiotaajuuksia.

Kauko-ohjattujen, eli radio-ohjattujen (rc, radio control), lennokkien, kopterien ja muiden ilma-alusten (UAS/RPAS/drone) sekä niiden ohjainlaitteiden lähettimet ja vastaanottimet ovat radiolaitteita. Tämän vuoksi niiden on täytettävä kyseisille radiolaitteille asetetut vaatimukset.

Radiolaitteiden vaatimustenmukaisuus takaa toimivan radioliikenteen

Radiolaitteen ostaminen ja käyttö

Käytettävät radiotaajuudet

Ohjausyhteydet

Kauko-ohjattua lennokkia tai ilma-alusta ohjataan langattomasti pääasiassa maasta käsin. Ohjainlaitteena voi olla radio-ohjain tai monipuolisempi videonäytöllinen ohjaus- ja hallinta-asema. Ohjausyhteyksien avulla ilma-aluksen maassa oleva ohjaaja pystyy ohjaamaan ilma-alusta ja saamaan reaaliaikaista tilannetietoa ilma-aluksen järjestelmistä, esimerkiksi moottoreiden pyörimisnopeuksista.

Yleisimmät ohjaustaajuudet (maasta ilmaan) ovat luvasta vapaiden radiolaitteiden taajuuksia:

  • 2400,000–2483,500 MHz, jolloin lähettimen efektiivinen säteilyteho on joko 
    • ≤100 mW EIRP, mikäli sovellettava standardi on digitaalisten laajakaistaisten datasiirtolaitteiden (WAS) standardi EN 300 328, tai 
    • ≤10 mW EIRP, mikäli sovellettava standardi on yleisten SRD-laitteiden standardi EN 300 440. 
  • 5470,000–5725,000 MHz, jolloin lähettimen efektiivinen säteilyteho on ≤1 W EIRP ja lähetteen spektrin tehotiheys on ≤50 mW/1 MHz EIRP. Sovellettava standardi on RLAN-laitteiden standardi EN 301 893.
    (Taajuusalueen käyttöä käsitellään parhaillaan kansainvälisessä yhteistyössä. Tulokset saattavat johtaa ilma-aluskäytön poistamiseen tältä taajuusalueelta.)
  • 5725,000–5875,000 MHz, jolloin lähettimen efektiivinen säteilyteho ≤25 mW EIRP, sovellettava standardi on yleisten SRD-laitteiden standardi EN 300 440.

Muita kauko-ohjattujen lennokkien ja ilma-alusten ohjaukseen soveltuvia taajuusalueita löytyy Traficomin määräyksestä 15.

Taajuusalue 5030–5091 MHz on määritetty Kansainvälisen televiestintäliitto ITU:n mukaan matkustaja- ja rahtiliikenteen miehittämättömien lentokoneiden ohjaukseen ja hallintaan eikä näin ollen ole käytettävissä kauko-ohjattujen ilma-alusten ohjaukseen.

Hyötykuorman taajuudet

Hyötykuorma tarkoittaa jotakin muuta radiolaitetta kuin ohjaus- ja hallintayhteyksiin käytettävää laitetta. Yleisin hyötykuorman laite on kamera, jolla voidaan välittää reaaliaikaista videokuvaa ilma-aluksesta maahan. Myös lämpökamera ja erilaiset mittalaitteet voivat olla hyötykuormaa. 

Taajuusalueet 2400,000–2483,500 MHz, 5470,000–5725,000 MHz (katso käyttörajoitus yllä) ja 5725,000–5875,000 MHz ovat ohjausyhteyksien lisäksi käytettävissä myös ilma-aluksen hyötykuorman laitteissa.

Taajuus 1320 MHz on tarkoitettu pelkästään videokuvan siirtoon ilmasta maahan. Sen käyttö edellyttää radiolupaa, jonka voi saada vain määräajaksi.

Matkaviestinverkon taajuuksien käyttö

Matkaviestinverkkojen päätelaitteita ei pääsääntöisesti saa käyttää ilmassa olevassa lennokissa, miehittämättömässä ilma-aluksessa tai muussa ilma-aluksessa, jos sitä ei ole sallittu Traficomin määräyksessä 15. 

Tiettyjen viranomaistehtävien tai yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeisten tehtävien hoitamisessa välttämätön matkaviestinten käyttö ilma-aluksessa on sallittua luvasta vapaasti Traficomin määräyksen 15 mukaisesti. Kyseessä on määräaikainen kokeilu 31.3.2021 asti. 

Traficom voi myös poikkeustapauksissa matkaviestinoperaattorien suostumuksella myöntää radioluvan, joka mahdollistaa matkaviestinten ilma-aluskäytön matalalla lennettäessä. Radioluvassa myönnettyjä matkaviestinverkon taajuuksia voidaan käyttää ohjausyhteyksiin, hyötykuorman käyttämiin yhteyksiin tai puheluihin. 

Uusia ohjausyhteyksien taajuuksia etsitään

Kauko-ohjattujen lennokkien ja ilma-alusten ohjausyhteyksille ei ole vielä olemassa niille varattuja ns. omia taajuuksia, joilla saisi käyttää edellä kerrottua suurempia säteilytehoja. Työ taajuuksien määrittämiseksi on käynnissä Euroopassa. Tavoitteena on löytää euroopanlaajuisesti harmonisoituja taajuuksia, joille laitevalmistajat ja maahantuojat pystyisivät tuomaan laitteita markkinoille. Näin voitaisiin tarjota pitkäaikainen ratkaisu, joka mahdollistaisi taajuuksien käyttäjille pysyvän toiminnan ja sen suunnittelun.

Lyhytaikaiset testiluvat mahdollisia

Kauko-ohjattujen ilma-alusten testaukseen ja koekäyttöön voi hakea lyhytaikaista testilupaa. Mahdollisuus myöntää radiolupa haetuille taajuuksille arvioidaan tapauskohtaisesti.

Traficom on Suomen ilmailuviranomainen

Traficom huolehtii ilmailun yleisestä turvallisuudesta, edistää ilmailun ympäristöystävällisyyttä ja hoitaa sekä lentoliikenteeseen että sen sujuvuuteen liittyviä asioita. Ilmailun kysymyksiä Traficomissa tarkastellaan niin lentomatkustajan, lentoyhtiön, harrasteilmailijan kuin lentoaseman pitäjän kannalta.

Droneinfo.fi (Ulkoinen linkki)-sivulta lisää tietoa dronen lennätykseen liittyvistä asioista.