Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Digitaalisen ajopiirturijärjestelmän tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta, varmistaa tasapuoliset kilpailuedellytykset kuljetusyritysten ja -muotojen välillä sekä parantaa kuljettajien työoloja. Digitaaliset ajopiirturit ovat käytössä kaikissa EU-maissa sekä AETR-jäsenvaltioissa (mm. Venäjä).

Digitaalinen ajopiirturi on pakollinen seuraavissa 1.5.2006 jälkeen ensirekisteröidyissä ajoneuvoissa:

 • tavaraliikenteessä ajoneuvot, joiden suurin sallittu massa perävaunu tai puoliperävaunu mukaan lukien on yli 3,5 tonnia;
 • henkilöliikenteessä ajoneuvot, jotka on rakennettu pysyvästi yli 9 henkilön kuljettamiseen kuljettaja mukaan lukien.

Kaikki EU-alueella 15.6.2019 jälkeen käyttöönotettavat uudet kuorma- ja linja-autot varustetaan uuden sukupolven digitaalisella ajonvalvontalaitteella (älykäs digipiirturi). Uusia toiminnallisuuksia ovat mm.

 • merkittävästi parannetut tietoturva- ja tietosuojaominaisuudet
 • parempi liitettävyys kuljetusyrityksen omiin toiminnanohjausjärjestelmiin
 • mahdollisuus ajo- ja lepoaikojen etävalvontaan
 • ajoneuvon paikannustietojen rekisteröinti.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla on vastuu piirturikorttien hallinnoinnista ja jakamisesta:

 • vastuu piirturikorttien myöntämisestä (asiointiverkosto);
 • piirturikorttien valmistuttaminen;
 • piirturikorttirekisteri;
 • digitaalisten piirturilaitteiden ja -korttien tyyppihyväksyntä;
 • piirturikorjaamolupien myöntäminen;
 • yhteydet muiden maiden viranomaisiin ja järjestelmiin.

Liikenne- ja viestintävirasto myöntää kuljettajakortin hakijalle:

1) jolla on ajopiirturiasetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ajoneuvon ajo-oikeus;

2) jolla on ajopiirturiasetuksen 26 artiklan mukainen asuinpaikka Suomessa; sekä

3) jolla ei ole voimassa olevaa kuljettajakorttia tai joka on tehnyt hakemuksen kortin uusimiseksi sen voimassaoloajan päättymisen vuoksi.

Kuljettajakortti myönnetään myös hakijalle, joka pyytää, että toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa myönnetty kuljettajakortti vaihdetaan Suomessa ajopiirturiasetuksen 30 artiklassa säädetyllä tavalla.

Liikenne- ja viestintävirasto myöntää yrityskortin hakijalle, joka on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon ylläpitämään yritys- ja yhteisötietojärjestelmään.

Liikenne- ja viestintävirasto myöntää korjaamokortin hakijalle, jolle on myönnetty ajoneuvolain 180 §:ssä tarkoitettu lupa digitaalisen ajopiirturin asennukseen ja korjaukseen.

Liikenne- ja viestintävirasto myöntää hakemuksesta valvontakortin valvontaviranomaiselle.

 

 

Kuljettaja- ja yrityskorttia haetaan Traficomin palveluntuottaja Ajovarmalta

Korjaamo- ja valvontakortteja haetaan Traficomista

Päivitetty