Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytty asiantuntija voi antaa selvityksen ajoneuvon tai komponentin vaatimustenmukaisuudesta kansalliseen tyyppihyväksyntään, yksittäishyväksyntään tai käytettynä maahantuodun ajoneuvon rekisteröintikatsastukseen liittyen.

 

Hyväksytyn asiantuntijan kuvaus sekä lainsäädännön asettamat vaatimukset

HA-luokka

HA-luokan hyväksytty asiantuntija tekee testauksia ja tarkastuksia kansallista piensarjaa, kansallista tyyppihyväksyntää ja yksittäishyväksyntää varten.

HC-luokka

HC-luokan hyväksytty asiantuntija tekee testauksia ja tarkastuksia yksittäishyväksyntää varten.

Hakemukset ja muu materiaali