Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenteestä vastaavan henkilön muuttuessa, tulee hakea liikenteestä vastaavan henkilön muutosta. Myös luvanvaraisen liikennöinin lopettamisesta on ilmoitettava Traficomiin. Yritysmuodon muuttuessa on haettava lupa-asiakirjaa ajantasaisilla tiedoilla tai uutta lupaa. Jos luvanhaltijan nimi- tai osoitetiedot ovat muuttuneet, luvanhaltija voi tarvittaessa hakea lupa-asiakirjaa ajantasaisilla tiedoilla. Kuitenkin taksiliikenneluvanhaltijan ei tarvitse hakea lupa-asiakirjaa ajantasaisilla tiedoilla osoitetiedon muuttuessa, koska uuden malliseen taksiliikennelupaan ei tulostu osoitetietoa.

Tavara- ja henkilöliikennelupia koskevaan lainsäädäntöön on tullut muutoksia. Lue lisää: Tavara- ja henkilöliikennelupa 2022

1

Ovatko yhteystiedot ajan tasalla?

Tarkista, että yrityksen yhteystiedot Oma asiointi- palvelussa ovat ajan tasalla: sähköposti ja puhelinnumero.

Puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen voi päivittää Oma asiointi palvelussa (Oma asiointi/etusivu/omat tiedot tai organisaation tiedot). Kirjautumaan pääset pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Nimen - tai osoitteenmuutosta ei tarvitse ilmoittaa Traficomille vaan nimen- tai osoitteenmuutosilmoitus tulee tehdä luonnollisen henkilön osalta Digi- ja väestötietovirastoon ja oikeushenkilön osalta kaupparekisteriin.

Jos luvanhaltijan nimi- tai osoitetiedot ovat muuttuneet, luvanhaltija voi tarvittaessa hakea lupa-asiakirjaa ajantasaisilla tiedoilla. Uuden malliseen taksiliikennelupaan ei tulostu osoitetietoa, joten taksiliikenneluvanhaltijan ei tarvitse hakea lupa-asiakirjaa ajantasaisilla tiedoilla osoitetiedon muuttuessa.

2

Onko yritysmuodossa tapahtunut muutosta?

Jos yritysmuoto muuttuu esimerkiksi Ky:stä Oy:ksi ja Y-tunnus pysyy samana, haetaan lupa-asiakirjaa ajantasaisilla tiedoilla. Jos taas perustaa uuden yrityksen, haetaan uuttaa lupaa ja lisäksi on haettava vanhan luvan peruuttamista, mikäli vanhalla luvalla ei enää harjoiteta liikennettä.

Liikenneluvan nojalla saa liikennettä harjoittaa vain lupa-asiakirjaan merkitty luvanhaltija. Jos luvanhaltija on luonnollinen henkilö, vain tämä henkilö saa harjoittaa liikennettä ja liikennettä harjoitetaan tällöin yksityisenä elinkeinonharjoittajana (toiminimiyrittäjänä). Jos luvanhaltija on yhteisö, vain tämä yhteisö esimerkiksi osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö saa harjoittaa luvan nojalla liikennettä.

Liikennelupaa ei saa koskaan siirtää tai luovuttaa toisen käyttöön esimerkiksi luonnolliselle henkilölle myönnettyä lupaa ei saa luovuttaa henkilön omistaman yhtiön käyttöön, vaan yhtiön tulee hakea liikennelupaa.

Luvanhaltijayhteisön fuusioituminen tai lakkaaminen

Jos luvanhaltijayhteisö fuusioituu tai lakkaa muutoin olemasta, sille myönnetyt liikenneluvat peruutetaan. Jos fuusion vastaanottavan yhteisön tarkoituksena on jatkaa liikennettä, sen tulee hyvissä ajoin laittaa vireille asiaa koskeva lupahakemus.

Kuolinpesän oikeus jatkaa liikennettä

Jos luvanhaltija kuolee, kuolinpesä saa jatkaa liikennettä enintään kuuden kuukauden ajan henkilön kuolinpäivästä, jos se kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa hyvämaineisuuden ja ammatillisen pätevyyden edellytykset täyttävän liikenteestä vastaavan henkilön Traficomille.

4

Oletko lopettamassa liikennöinnin?

Jos olet lopettamassa liikennöinnin, muista hakea liikenneluvan peruuttamista. Esimerkiksi lopettamisilmoituksen tekeminen kaupparekisteriin ei päätä liikenneluvan voimassa oloa, vaan liikenneluvan peruuttamista on haettava erikseen Traficomista. Peruuttamalla liikenneluvan säästyt ylimääräisiltä kuluilta, kuten luvanhaltijan vuosimaksulta.

Myös taksi- ja tavaraliikenteen harjoittamista koskevan rekisterimerkinnän poistamista on haettava Traficomista.

Liikennelupaneuvonta

Puhelinpalvelu
029 534 5181
arkisin 8.00-16.15
liikenneluvat(at)traficom.fi

Päivitetty