Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Liikenneluvan muuttaminen

Luvanhaltijalla on velvollisuus viipymättä ilmoittaa Traficomille liikenneluvan myöntämisen edellytyksissä ja yhteystiedoissa tapahtuneista muutoksista.

1: Ovatko yhteystiedot ajan tasalla?

Luvanhaltijan tulee viipymättä ilmoittaa alla olevissa yhteystiedoissa tapahtuneista muutoksista: 

 • Luvanhaltijan nimi tai osoite
 • Liikenteestä vastaavan henkilön yhteystiedot

2: Ovatko liikenneluvan myöntämisen edellytykset kunnossa?

Varmista, että luvanhaltijana edelleenkin täytät liikenneluvan myöntämisen edellytykset.

Tavara- ja henkilöliikenneluvan edellytyksiä ovat muun muassa

 • ammatillinen pätevyys (esim. liikenteestä vastaavaksi hyväksytty henkilön vastaa edelleen tehtävästä tosiasiallisesti)
 • oikeustoimikelpoisuus
 • hyvämaineisuus
 • sijoittautuminen Suomeen
 • vakavaraisuuden osoittaminen
 • velvoitteiden asianmukainen hoitaminen.

Taksiliikenneluvan edellytyksiä ovat muun muassa

 • oikeustoimikelpoisuus
 • hyvämaineisuus
 • sijoittautuminen Suomeen
 • kyky vastata taloudellisista velvoitteista

3: Onko yritysmuodossa tapahtunut muutosta?

Liikenneluvan nojalla saa liikennettä harjoittaa vain lupa-asiakirjaan merkitty luvanhaltija. Jos luvanhaltija on luonnollinen henkilö, vain tämä henkilö saa harjoittaa liikennettä ja liikennettä harjoitetaan tällöin yksityisenä elinkeinonharjoittajana (toiminimiyrittäjänä). Jos luvanhaltija on yhteisö, vain tämä yhteisö esim. osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö saa harjoittaa luvan nojalla liikennettä.

Liikennelupaa ei saa koskaan siirtää tai luovuttaa toisen käyttöön esim. luonnolliselle henkilölle myönnettyä lupaa ei saa luovuttaa henkilön omistaman yhtiön käyttöön, vaan yhtiön tulee hakea liikennelupaa.

Luvanhaltijayhteisön fuusioituminen tai lakkaaminen

Jos luvanhaltijayhteisö fuusioituu tai lakkaa muutoin olemasta, sille myönnetyt liikenneluvat peruutetaan. Jos fuusion vastaanottavan yhteisön tarkoituksena on jatkaa liikennettä, sen tulee hyvissä ajoin laittaa vireille asiaa koskeva lupahakemus.

Kuolinpesän oikeus jatkaa liikennettä

Jos luvanhaltija kuolee, kuolinpesä saa jatkaa liikennettä enintään kuuden kuukauden ajan henkilön kuolinpäivästä, jos se kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa hyvämaineisuuden ja ammatillisen pätevyyden edellytykset täyttävän liikenteestä vastaavan henkilön Traficomille.

Liikennelupaneuvonta

Puhelinpalvelu
029 534 5181
arkisin 8.00-16.15
liikenneluvat(at)traficom.fi