Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Liikenneluvan muuttaminen

Luvanhaltijalla on velvollisuus viipymättä ilmoittaa Traficomille liikenneluvan myöntämisen edellytyksissä ja yhteystiedoissa tapahtuneista muutoksista.

Tavara- ja henkilöliikennelupia koskevaan lainsäädäntöön on tullut muutoksia. Lue lisää: Tavara- ja henkilöliikennelupa 2022

1: Ovatko yhteystiedot ajan tasalla?

Luvanhaltijan tulee viipymättä ilmoittaa yhteystiedoissa (nimi ja osoite) tapahtuneista muutoksista. Pelkkä osoitteenmuutosilmoitus väestötietojärjestelmään ei ole riittävä, koska tiedot eivät päivity automaattisesti.

2: Ovatko liikenneluvan myöntämisen edellytykset kunnossa?

Varmista, että luvanhaltijana edelleenkin täytät liikenneluvan myöntämisen edellytykset.

Tavara- ja henkilöliikenneluvan myöntämisen edellytyksiä ovat muun muassa

 • ammatillinen pätevyys
 • y-tunnus
 • oikeustoimikelpoisuus
 • hyvämaineisuus
 • sijoittautuminen Suomeen
 • vakavaraisuuden osoittaminen
 • velvoitteiden asianmukainen hoitaminen

Taksiliikenneluvan myöntämisen edellytyksiä ovat muun muassa

 • ammatillinen pätevyys
 • y-tunnus
 • oikeustoimikelpoisuus
 • hyvämaineisuus
 • sijoittautuminen Suomeen
 • kyky vastata taloudellisista velvoitteista

3: Onko yritysmuodossa tapahtunut muutosta?

Liikenneluvan nojalla saa liikennettä harjoittaa vain lupa-asiakirjaan merkitty luvanhaltija. Jos luvanhaltija on luonnollinen henkilö, vain tämä henkilö saa harjoittaa liikennettä ja liikennettä harjoitetaan tällöin yksityisenä elinkeinonharjoittajana (toiminimiyrittäjänä). Jos luvanhaltija on yhteisö, vain tämä yhteisö esimerkiksi osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö saa harjoittaa luvan nojalla liikennettä.

Liikennelupaa ei saa koskaan siirtää tai luovuttaa toisen käyttöön esimerkiksi luonnolliselle henkilölle myönnettyä lupaa ei saa luovuttaa henkilön omistaman yhtiön käyttöön, vaan yhtiön tulee hakea liikennelupaa.

Luvanhaltijayhteisön fuusioituminen tai lakkaaminen

Jos luvanhaltijayhteisö fuusioituu tai lakkaa muutoin olemasta, sille myönnetyt liikenneluvat peruutetaan. Jos fuusion vastaanottavan yhteisön tarkoituksena on jatkaa liikennettä, sen tulee hyvissä ajoin laittaa vireille asiaa koskeva lupahakemus.

Kuolinpesän oikeus jatkaa liikennettä

Jos luvanhaltija kuolee, kuolinpesä saa jatkaa liikennettä enintään kuuden kuukauden ajan henkilön kuolinpäivästä, jos se kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa hyvämaineisuuden ja ammatillisen pätevyyden edellytykset täyttävän liikenteestä vastaavan henkilön Traficomille.

Liikennelupaneuvonta

Puhelinpalvelu
029 534 5181
arkisin 8.00-16.15
liikenneluvat(at)traficom.fi