Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Taksiliikenneluvan myöntämisen edellytyksiin tulee muutoksia. Uusia vaatimuksia ovat yrittäjäkoulutuksen ja yrittäjäkokeen kautta saavutettava taksiliikenteen ammatillinen pätevyys sekä yritys- ja yhteisötunnusta koskeva vaatimus.

​​​​​​Taksiliikennelupaa koskevat hakemukset, joiden käsittely on kesken 1.5., ratkaistaan uusien säännösten mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että 1.5. alkaen hakijan tulee luvan saadakseen täyttää myös ammatillista pätevyyttä ja y-tunnusta koskevat vaatimukset, vaikka hakemus olisi tullut vireille jo ennen lainmuutoksen voimaantuloa.

Yrittäjäkoulutuksen ja -kokeen tavoitteena on parantaa alan toimijoiden taloushallinto- ja liiketoimintaosaamista ja varmistaa, että liikenteen harjoittajilla on riittävä perusosaaminen yritystoimintaan liittyvien pakollisten velvoitteiden, kuten verojen ja eläkemaksujen, hoitamiseksi. Traficomin Taksiliikenteen yrittäjäkoulutus ja yrittäjäkoe -määräys tulee voimaan 1.5.2021. 

Taksiliikenneluvan myöntämisen edellytyksiin lisätään luonnollisten henkilöiden osalta vaatimus voimassaolevasta yritys- ja yhteisötunnuksesta (y-tunnus). Uudistuksen tarkoituksena on edesauttaa luvanhaltijoiden tunnistamista ja helpottaa lupavalvontaa sekä liiketoiminnan harjoittajien verovalvontaa.

Ammatillista pätevyyttä ja y-tunnusta koskevat vaatimukset koskevat myös niitä taksiliikenneluvan haltijoita, joiden lupa on myönnetty ennen lainmuutoksen voimaantuloa.

  • Taksiliikenneluvan haltijan, jolla ei 1.5.2021 ole y-tunnusta, tulee hankkia tunnus viimeistään 1.8.2021.
  • Taksiliikenneluvan haltijan, joka ei 1.5.2021 täytä ammatillisen pätevyyden vaatimusta, tulee täyttää vaatimus viimeistään 1.5.2022.
    • Henkilö, joka on täyttänyt taksiliikennelaissa säädetyn ammatillisen pätevyyden vaatimuksen, täyttää myös liikennepalvelulakiin tulevan uuden vaatimuksen, eikä henkilön tällöin ole välttämätöntä suorittaa liikennepalvelulain mukaista yrittäjäkoetta.
    • Taksiliikenneluvan haltija, jonka liikennelupa on myönnetty ajalla 1.7.2018-30.4.2021 saa osallistua yrittäjäkokeeseen ilman, että on osallistunut yrittäjäkoulutukseen. Vastaava poikkeus koskee liikenteestä vastaavaa henkilöä, jonka Traficom tai sitä edeltänyt virasto on hyväksynyt tehtävään ajalla 1.7.2018-30.4.2021.
Päivitetty