Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Taksitoiminnasta kerättävät tiedot

Taksipalveluiden osalta täsmällisemmät ja nykyistä laajemmat tiedonsaantioikeudet parantavat viranomaisten mahdollisuuksia selvittää saatavuustilannetta eri puolilla Suomea ja muodostaa luotettava kuva taksipalvelujen hinnoista ja saatavuudesta.

Velvollisuus toimittaa hintoihin liittyviä tietoja sekä palvelujen tarjontaan ja toteutuneeseen kysyntään liittyviä tietoja alueellisesti ja ajallisesti luokiteltuna Liikenne- ja viestintävirastolle aiheuttaa yrityksille jonkin verran hallinnollista taakkaa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut määräyshankepäätöksen: Henkilöliikenteen liikkumispalveluiden kysyntä- ja tarjontatietojen ilmoittaminen ja taksipalveluiden hintatietojen ilmoittaminen Liikenne- ja viestintävirastolle (TRAFICOM/420990/03.04.03.00/2020)

Määräyksellä täsmennetään, mitä tietoja henkilöliikenteen liikkumispalvelun tarjoajien olisi toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle.

Määräysluonnos on tarkoitus lähettää sidosryhmille lausuttavaksi kesäkuussa, jotta määräys voisi tulla voimaan 1.9.2021 alkaen.