Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Valvontakatsastus on tiellä suoritettavaa tarkastusta perusteellisempi tarkastus, johon poliisi-, tulli- tai rajavartioviranomainen voi määrätä ajoneuvon, jos

  • ajoneuvossa havaitaan vika, joka aiheuttaa turvallisuusriskin
  • aiemmin annettua ajoneuvon korjauskehotusta ei ole noudatettu.

Myös ulkomailla rekisteröity ajoneuvo voidaan määrätä valvontakatsastukseen.

Jos ajoneuvoa ei ole määrätyssä ajassa esitetty valvontakatsastukseen, ei sitä saa käyttää liikenteessä, ennen kuin se on hyväksytty valvontakatsastuksessa.

Valvontakatsastus voidaan laajentaa rekisteröintikatsastusta vastaavaksi ajoneuvon vaurioista tai muusta erityisestä syystä johtuen.

Ajoneuvolle suoritettu valvontakatsastus ei korvaa määräaikaiskatsastusta. Jos valvontakatsastukseen määrätylle ajoneuvolle voidaan suorittaa määräaikaiskatsastus, ajoneuvon hyväksyminen määräaikaiskatsastuksessa korvaa kuitenkin valvontakatsastuksen.

Päivitetty