Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vammaisen ja liikuntarajoitteisen henkilön oikeudet linja-automatkalla

Jos liikuntakykysi on rajoittunut esimerkiksi iän tai vamman vuoksi, sinulla on oikeus saada maksutta apua sellaisilla linja-autoasemilla, jotka on nimetty avustusta antaviksi terminaaleiksi. Apua saa jonkin verran myös linja-autossa. Parhaiten saat apua, kun ilmoitat avuntarpeestasi ennakkoon. Tutustu avustamispalveluun ja oikeuksiisi eri tilanteissa.

Avustamispalvelu on aina maksutonta. Avustamispalvelu helpottaa matkustamista ja takaa kaikille yhtäläiset oikeudet matkustamiseen.

Kenelle avustamispalvelu on tarkoitettu?

Erilaiset toimintarajoitteet voivat vaikeuttaa liikennepalveluiden käyttämistä. Kaikki toimintarajoitteet eivät ole silmin havaittavissa.

APUA SAAVAT HENKILÖT, JOIDEN LIIKUNTAKYKY ON RAJOITTUNUT PYSYVÄSTI TAI VÄLIAIKAISESTI

Avustamispalvelua voivat saada esimerkiksi iäkkäät matkustajat, pyörätuolia käyttävät henkilöt tai henkilöt, joilla on näkö- tai kuulovamma. 

Apua saavat myös vammaiset henkilöt sekä esimerkiksi autismin kirjon henkilöt tai henkilöt, joilla on muistisairaus.

Millaista apua voin saada linja-automatkalla?

Oikeudet avustamispalveluun linja-automatkalla ovat voimassa säännöllisessä reittiliikenteessä vähintään 250 km pitkillä linja-autoreiteillä. Oikeutta avustamispalveluun ei ole tilausliikenteessä.

Oikeudet ovat voimassa EU-alueella. EU:n linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskevaa asetusta  sovelletaan myös Suomen ja Norjan väliseen linja-autoliikenteeseen.

EU:n linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskevaa asetusta (EU) N:o 181/2011 sovelletaan Suomen ja Venäjän väliseen säännölliseen linja-autoliikenteeseen 1.3.2021 lähtien.

Avustamispalvelua antavat terminaalit

Voit saada maksutta apua sellaisilla linja-autoasemilla, jotka on nimetty avustusta antaviksi terminaaleiksi. 

Suomessa on 1 nimetty terminaali

  • Helsingin linja-autoasema (Kampin kauppakeskus, kaukoliikenneterminaali)

Ilmoita avuntarpeesta ennakkoon

Ilmoita avuntarpeesta mielellään jo matkaa varatessasi. Näin varmistat, että saat juuri sellaista apua kuin tarvitset.

Ilmoita avuntarpeesta liikenteenharjoittajalle, apua antavan terminaalin pitäjälle, matkatoimistolle tai matkanjärjestäjälle. Tiedot avuntarpeesta voi lisätä jo varausjärjestelmässä tai sen voi joutua tekemään erikseen esimerkiksi nettisivuilla olevalla lomakkeella tai puhelimitse.

Ilmoita viimeistään 36 tuntia ennen matkaa

llmoita avuntarpeesta samalla, kun varaat matkan tai viimeistään 36 tuntia ennen matkaa. 

Jos et ole ilmoittanut avuntarpeesta ennakkoon, sinua pyritään auttamaan niin, että voit matkustaa. Kuitenkaan kaikkia toiveita ei tällöin välttämättä voida toteuttaa.  

Avuntarpeesta ilmoittamisesta ei saa periä ylimääräistä maksua. 

Arvioi todellinen avuntarpeesi

Avustamispalvelua varten ei tarvita lääkärintodistusta tai muutakaan todistetta avuntarpeesta. Sinun tulee itse arvioida, millaista apua matkan aikana tarvitset. Kun ilmoitat avuntarpeesta, kuvaile mahdollisimman tarkasti millaista apua tarvitset. 

Näin tilaat avustamispalvelun

1

Ilmoita avuntarpeesta ennakkoon

llmoita avuntarpeesta samalla, kun varaat matkan tai viimeistään 36 tuntia ennen matkaa. 

2

Ilmoita myös tarvitsemistasi apuvälineistä

Muista ilmoittaa myös tarvitsemistasi liikkumisen apuvälineistä kuten pyörätuolista tai avustuskoirasta.

3

Pyydä vahvistus avustuspalvelusta

Pyydä avustamispalvelusta kirjallinen vahvistus.

4

Ilmoittaudu avustajalle nimetyssä terminaalissa

Ilmoittaudu avustajalle kutsupisteellä määräaikaan mennessä. 

Tutustu oikeuksiisi eri tilanteissa

Tee valitus: vammaisen ja liikuntarajoitteisen henkilön oikeudet linja-automatkalla

Tee valitus, jos oikeuksiasi linja-automatkalla ei kunnioitettu. Ongelmatapauksissa, ota aina ensin yhteyttä liikenteenharjoittajaan tai terminaalin pitäjään.

Tarvittaessa voit ottaa yhtyettä matkustajan oikeuksia valvovaan viranomaiseen. Suomessa vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksia linja-autoliikenteessä valvoo Traficom. 

Päivitetty