Oikaisuvaatimus merimieslääkärin tekemään päätökseen

Jos et ole tyytyväinen saamaasi merimieslääkärin tekemään päätökseen, voit hakea siihen Traficomista oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän sisällä siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä.