Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Osien tuotanto

Euroopan unionin yhteinen ilmailuviranomainen EASA eli European Aviation Safety Agency aloitti toimintansa 28. syyskuuta 2003, jonka jälkeen suunnittelun ja tuotannon valvontavastuut on jaettu EASAn ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin välillä.

Tyyppihyväksyttyjen ilma-alusten ja niiden osien suunnitteluun ja tuotantoon tarvitaan päsääntöisesti ao. organisaation toimilupa. Suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden ei tarvitse olla sama organisaatio.

Harrasterakenteisen ilma-aluksen osia saa valmistaa rakennusluvan haltija huomioiden lentokelpoisuuden vaatimukset.

Part 21 -suunnitteluhyväksyntä – DOA

DOA-hyväksyntä (Design Organisation Approval) oikeuttaa suunnittelemaan tuotteita (lentokoneet, moottorit ja potkurit), osia ja laitteita ilmailuvälineisiin sekä muutos- ja korjaustöitä. Lyhyesti sanottuna suunnitteluorganisaatio saa tuottaa valmistus- ja huolto-ohjeita toimilupansa mukaisiin tuotteisiin.

Part 21 -valmistuslupa – POA

POA-hyväksyntä (Production Organisation Approval) oikeuttaa valmistamaan tuotteita (lentokoneet, moottorit ja potkurit) sekä osia ja laitteita ilmailuvälineisiin. Valmistuksen edellytyksenä on, että POA-haltijalla on suunnittelutiedon haltijan kanssa sopimus tiedon käyttämisestä, jos POA:n haltija ei itse omista suunnittelutietoa. POA-luvan piiriin kuuluvat mm. STC:n mukaiset osat, ETSO-hyväksynnän mukaiset osat, tyyppihyväksynnän mukaiset lentokoneet ja tämän lisäksi POA:n haltija on oikeutettu kirjoittamaan valmistuslupaansa liittyviin tuotteisiin Form 1:n tai Form 52:n.

Suunnitteluorganisaation kansallinen hyväksyntä

Suunnitteluorganisaation kansallinen hyväksyntä oikeuttaa muutostöiden suunnitteluun ja luokitteluun sekä pienten muutostöiden hyväksymiseen kansallisille (liite II) ilma-aluksille. Hyväksyntää haetaan vapaamuotoisella, yksityiskohtaisella kirjallisella hakemuksella. Hyväksyntäasiakirja on joko suunnitteluorganisaation hyväksyntä tai suunnitteluorganisaation käsikirjan hyväksyntä.

Tuotanto-organisaation kansallinen hyväksyntä

Tuotanto-organisaation kansallinen hyväksyntä oikeuttaa valmistamaan kansallisesti hyväksyttyjä ilmailuvälineitä ja ilma-aluksia (esim. Ultralight). Uusiin hyväksyntöihin sovelletaan kansallisesti Part 21 -vaatimuksia soveltuvin osin.

Päivitetty