Komission täytäntöönpanopäätös

Päätöksen (EU) 2019/784 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taajuusalueeseen 24,25–27,5 GHz sovellettavien teknisten ehtojen päivittämisestä.

24,25–27,5 GHz:n taajuusalueen yhdenmukaistamisesta langattomien sähköisten laajakaistaviestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvia maanpäällisiä järjestelmiä varten unionissa.

Lisätietoja

projektipäällikkö, erityisasiantuntija Jan Engelberg (etunimi.sukunimi@traficom.fi)