Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Määräys 71 verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelmien toimittamisesta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on muuttanut määräystä 71 verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelmien toimittamisesta, koska Sijaintitietopalvelun käyttöönotto on viivästynyt suunnitellusta ajankohdasta. Määräyksen luvun 3 ja luvun 4 velvoitteet tulevat voimaan 31.12.2023, jolloin tietojen tulee viimeistään olla toimitettu Sijaintitietopalveluun. Traficom suosittelee, että verkkotoimijat alkavat toimittaa tietoja Sijaintitietopalveluun 1.6.2023 lähtien.

Määräyksen tarkoituksena on

  • edistää verkkojen yhteisrakentamista ja -käyttöä
  • vähentää maarakennustöistä verkkoinfrastruktuurille aiheutuvia vikatilanteita
  • edistää verkkotoimijoiden välistä yhteistyötä lisäämällä keskitetyn tietopisteen avulla verkkotoimijoiden tietoisuutta muiden verkkotoimijoiden rakentamishankkeista ja fyysisen verkkoinfrastruktuurin sijainnista.

Määräyksen vaatimukset kohdistuvat sektorirajat ylittäen viestintä-, energia-, vesihuolto- ja liikenneverkkotoimijoihin.